Artikel
9 nov '09
9 november '09
2 min

Verschil in salarissen overheid en bedrijfsleven

Ieder jaar geeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brochure Salarisniveaus Overheidspersoneel uit. Deze brochure geeft inzicht in de gehanteerde salarisschalen binnen alle overheidssectoren. Erg interessant om te weten maar ook interessant is het om te weten waar men nu het meest kunt verdienen? In de publieke of in de commerciele sector?

Uit de beloningsmonitor 2009/2010 blijkt dat de commerciele sector haar medewerkers 6% meer uitbetaalt dan de publieke sector. Echter, dit betekent niet dat een medewerker binnen de publieke sector per definitie slechter af is. Het salaris dat iemand verdient is van velerlei factoren afhankelijk. Over het algemeen genomen worden de lagere functies in de publieke sector gemiddeld beter betaald dan in de commerciele sector en verdienen ook starters gemiddeld meer dan in de starters in de commerciele sector. Voor de hogere functies geldt dat de medewerker salaristechnisch doorgaans beter af is in de commerciele sector.

Een kanttekening is wel dat de secundaire arbeidsvoorwaarden niet zijn meegenomen in het onderzoek. Zo heeft het overheidspersoneel vaak mooie regelingen op het gebied van pensioen en verlof.

Tenslotte is het van belang om te realiseren dat het overheidspersoneel wordt betaald met publiek geld. Om die reden is het misschien maar goed ook dat de overheid niet meer uitgeeft aan salarissen dan de commerciele sector. Het publieke geld moet namelijk wel op een verantwoorde manier worden uitgegeven.

Bronnen:
www.inoverheid.nl
www.penoactueel.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.