Thema

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning (SPP) is een belangrijk HR-thema en staat op de prioriteitenlijst van veel organisaties. Bij strategische personeelsplanning is het van belang om ervoor te zorgen dat in de toekomst de juiste mens op de juiste plek zit.

Gerard Evers, expert op dit gebied, onderscheidt vier dimensies. De kwantiteit van personeel (aantallen/handjes), kwaliteit van personeel (kennis/skills, maar ook houding/ attitude), de kosten van personeel in relatie tot je beschikbare budgetten (euro’s) en tot slot de flexibiliteit van personeel (agility/ veerkracht). SPP ligt vaak bij HR en kan er zeker bij ondersteunen, maar het is eigenlijk een opdracht voor het management in algemene zin. 

Toekomstscenario’s

Vaak is HR teveel gericht op de mensen die permanent in de organisatie rondlopen en alles wat daarmee te maken heeft in termen van duurzame inzetbaarheid. Minstens zo belangrijk is de formatiekant, wat je nodig hebt, zowel vast als tijdelijk. Bedenk verschillende toekomstscenario’s en stel per scenario een strategie vast. Daar komt bij dat de scope van SPP zich vaak richt op het vaste personeel met een soort denkbeeldige muur waar het over flexibel, tijdelijk personeel gaat. Hoog tijd om SPP vanuit een integraal en wendbaar perspectief te bezien.

Data en analyse

Onmisbaar bij het vormgeven van strategische personeelsplanning (SPP) is het gebruik van HR-analytics. Omdat we niet alleen het heden in beeld brengen, maar ook de toekomst. Zonder goede data (zowel kwalitatief als kwantitatief) en analyses kunnen we weinig stappen maken. Of het nu gaat om het analyseren van marktontwikkelingen, het inschatten van vertrekkansen van medewerkers of om uitspraken over de ontwikkelbaarheid van groepen en individuele medewerkers. Steeds vaker worden technische hulpmiddelen ingezet ten behoeve van analytische stuurinformatie.

Met strategische personeelsplanning krijgen organisaties grip op de personele behoeften, gericht op een duurzame toekomst.

Artikelen van Trends in HR over onder andere strategische personeelsplanning in je mailbox ontvangen?

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF