Thema

Duurzame inzetbaarheid

Het thema duurzame inzetbaarheid staat hoog op de HR agenda. Het is het vermogen van medewerkers om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren. Voor zichzelf en de organisatie. HR heeft binnen dit thema een ondersteunende en coachende rol, zowel richting managers als medewerkers.

Structureel investeren

Duurzame inzetbaarheid vraagt om structureel investeren in fysieke en geestelijke gezondheid, scholing en productiviteit. Maar ook is werkgeluk en dan specifiek betrokkenheid en bevlogenheid unaniem verbonden met dit thema.

Want hoe zorg je ervoor dat medewerkers kunnen blijven werken, zich ontwikkelen en daarnaast over voldoende veerkracht beschikken? In een werkcontext die continu verandert, lijkt het beschikken over veerkracht een belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. Inzetbaar zijn en blijven vraagt van medewerkers om goed om te kunnen gaan met veranderingen, tegenslagen en andere problemen die zij in hun werkende leven tegenkomen.

Jong en oud

Het nieuwe pensioenakkoord gaat uitgebreid in op ‘gezond werken tot het pensioen’. Dit betekent deels een investering in duurzame inzetbaarheid en deels het mogelijk maken van vervroegd uittreden.

Ook lijkt het Generatiepact bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers. Ze kunnen met de regeling veel bewuster met de laatste fase in hun werkende leven bezig zijn, wat ten goede komt aan rust, balans en vitaliteit. 

Maar ook de jongeren die de arbeidsmarkt betreden en gestart zijn met werken mogen we niet vergeten. Deze leeftijdsgroep heeft het namelijk niet altijd gemakkelijk. Bied de jongeren in je organisatie voldoende mogelijkheden en kansen om zich te blijven ontwikkelen, vitaal te blijven en te zorgen voor een goede werk-privé balans.