Artikel
24 aug '23
24 augustus '23
3 min

Waarom je juist nu AOW’ers moet aannemen

Nog even en dan is het zover. Je werknemer Roel gaat over vier weken met pensioen. Een goede vervanging voor hem is nog niet gevonden. Roel heeft al eerder aangegeven dat hij best wat langer wil blijven, ook na zijn pensioen. Je vraagt je af of dit nu wel zo slim is. In dit artikel geven we je vijf redenen waarom je juist nu een AOW’er in dienst moet houden of moet aannemen.

Ruimere ketenregeling

Stel je besluit om Roel na zijn pensioendatum in dienst te houden. In de meeste cao’s en arbeidscontracten eindigt het contract automatisch bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Je mag dan met Roel opnieuw een tijdelijke arbeidsovereenkomst afspreken. Voor AOW-ers geldt hierbij een ruimere ketenregeling. Dit betekent dat je binnen vier jaar, zes tijdelijke arbeidscontracten mag afspreken voordat een vast contract ontstaat.

Geen transitievergoeding

Stel dat je na twee jaar besluit om het contract van Roel niet meer te verlengen. In deze situatie betaal je normaal gesproken een transitievergoeding aan je medewerker. In het geval van Roel hoeft dit niet. In de wet staat namelijk dat een AOW’er geen recht heeft op een transitievergoeding.

Andere regels bij ziekte

Ook de regels bij ziekte zijn anders. Op het moment dat Roel ziek wordt, hoef je hem maar zes weken loon door te betalen. Dit is een fors verschil met een reguliere medewerker die tijdens ziekte minimaal recht heeft op twee jaar loondoorbetaling.

De re-integratieplicht is beperkt. Zo moet Roel wel re-integreren binnen jouw eigen organisatie, maar ben je niet verplicht om hem in het tweede spoor bij een andere werkgever te laten re-integreren. Ook hoef je geen plan van aanpak op te stellen. Is Roel langer dan zes weken ziek, dan vervalt het opzegverbod tijdens ziekte en mag je hem ontslaan.

Geen aanpassing arbeidsduur

De wettelijke regels over aanpassing van de arbeidsduur gelden niet voor AOW-ers. Dit betekent dat je niet verplicht bent om gehoor te geven aan een verzoek van Roel om meer of minder te werken. Ditzelfde geldt wanneer Roel vraagt om aanpassing van zijn werktijden of de plaats waar hij werkt. Ook daar hoef je niet aan mee te werken.

Geen premies sociale verzekeringen

Tenslotte betaal je als werkgever voor de AOW’er geen premies voor de sociale verzekeringen. Dit heeft ermee te maken dat een AOW’er geen recht meer heeft op de sociale zekerheid zoals bijvoorbeeld de WW of de WIA. De loonkosten voor Roel worden hiermee dus lager.

Zoals je ziet zijn er behoorlijk wat voordelen waardoor het juist nu interessant is om een AOW’er in dienst te houden of in dienst te nemen.

Wellicht biedt dit ook voor jouw organisatie kansen?

Dit artikel is geschreven door Willem Reniers, jurist arbeidsrecht van het HRM-kennissysteem RAP bij IJK. Neem bij vragen per e-mail contact op met de Helpdesk HRM.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 2 / 2. Aantal stemmen 6

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.