Artikel
2 aug '12
2 augustus '12
3 min

Registra­tie­plicht uitleners ook een verantwoor­de­lijk­heid voor inleners

In de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) is per 1 juli 2012 een nieuw artikel opgenomen. De inhoud van dit artikel in de WAADI is van belang voor zowel uitleners als inleners in de (non) profit sector. Uitleners moeten zich verplicht registreren en inleners moeten die registratie controleren.

Wat is een uitlener of inlener?
Iedere vorm van uitlenen van personeel valt onder de term ‘personeel ter beschikking stellen’. Wanneer je personeel via een andere organisatie inhuurt ben jij de ‘inlener’. De organisatie die personeel aan de organisatie ter beschikking stelt is de ‘uitlener’.

Wat staat er in het nieuwe artikel?
In artikel 7a van de WAADI staat dat het voor iedere onderneming of rechtspersoon die niet in het handelsregister is ingeschreven of opgenomen, het niet toegestaan is om arbeidskrachten ter beschikking te stellen. Tevens is het niet te bedoeling om als inlener, arbeidskrachten arbeid te laten verrichten die niet ter beschikking worden gesteld door een onderneming of rechtspersoon die niet staat ingeschreven of is opgenomen in het handelsregister. Uitleners moeten daarom vanaf 1 juli 2012 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een aantekening hebben opgenomen dat ze arbeidskrachten ter beschikking stellen.

Geen sprake van ‘ter beschikking stellen’
Er is geen sprake van het ter beschikking stellen bij een overeenkomst van opdracht, collegiale dienstverlening of als arbeidskrachten binnen de eigen onderneming ter beschikking worden gesteld.

Voor wie is de registratieplicht wel en voor wie niet?
De registratieplicht geldt voor ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen (zoals uitzendbureaus) en voor ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. De nieuwe bepalingen gelden dus niet voor publieke of private werkgevers die zonder winstoogmerk (let op incidenteel) medewerkers bij derden detacheren.

Wat gebeurt er als een onderneming zich niet houdt aan de registratieplicht?
De inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) legt een onderneming een boete op als deze zich niet houdt aan de registratieplicht. De inlener ontvangt ook een boete van de SZW, mits de inlener kan aantonen dat de onderneming was geregistreerd op het moment waarop de inlever een overeenkomst sloot met de uitlener.

De hoogte van de boete
Indien deze wet wordt overtreden kunnen de uitlener en inlener een boete krijgen van de inspectie SZW van 12.000 euro per werknemer. Als er een tweede overtreding plaats vindt, wordt de boete verhoogd tot 24.000 euro per werknemer.  Bij een derde overtreding wordt deze boete 36.000 euro per werknemer.

Controle mogelijkheid
Vanaf juli 2012 kunnen inleners controleren of een uitlener geregistreerd staat op de website van de Kamer van Koophandel. Dit kan via de volgende website: www.kvk.nl/waadi. Hier kunt u de WAADI check doen.

Uiteraard staat Driessen HRM_Payroll geregistreerd in Handelsregister van de Kamer van Koophandel en voldoet het aan alle verplichtingen die aan een uitlener van personeel gesteld worden.

Bron: inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Marleene neemt sinds 2012 deel aan het HRM-traineeship YPP
Het HRM traineeship Young Public Professionals (YPP) is in 2008 door Driessen geïntroduceerd. Inmiddels is de vierde lichting met dit traineeship gestart. Driessen biedt met het traineeship jonge, veelbelovende HR-talenten een uitgebreid programma aan training, opleiding, coaching en intervisie. Tegen een aantrekkelijk tarief ondersteunen onze YPP-ers organisaties bij tijdelijke projecten en opdrachten op operationeel of tactisch niveau. De nieuwe lichting is vanaf september 2012 inzetbaar voor uw organisatie.

Bekijk voor meer informatie over de inzet en mogelijkheden van YPP-ers de flyer of neem contact op met de afdeling consultancy via consultancy@driessen.nl of telefoonnummer 0492 – 50 66 66.