Artikel
15 jan '15
15 januari '15
2 min

Waarom Het Nieuwe Werken de kans op een burn-out kan verlagen

Blijven medewerkers wel de juiste balans vinden tussen werk en privé door Het Nieuwe Werken? Levert Het Nieuwe Werken niet juist meer stress op voor medewerkers? Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft de relatie tussen Het Nieuwe Werken en de kans op een burn-out onderzocht.

Burn-out

Eén op de acht medewerkers van de werkende bevolking in Nederland heeft last van een burn-out. Een burn-out kenmerkt zich door extreme uitputting, afstandelijkheid ten opzichte van het werk en het gevoel van de medewerker dat hij minder goed presteert op zijn werk. Hoe kan het Nieuwe Werken ervoor zorgen dat de kans op een burn-out wordt verlaagd?

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken bestaat uit onderstaande elementen. Wanneer deze elementen op de juiste manier worden ingezet kan dit de kans op een burn-out verlagen.

Telewerken

De werktijd en locatie kan de medewerker hierdoor zelf bepalen afhankelijk van de persoonlijk situatie. Dit kan een vermindering van reistijd, reisstress en zelfs werk-privéconflicten opleveren. Ook kunnen medewerkers minder stressfactoren ervaren als bijvoorbeeld onderbrekingen door telefoontjes of collega’s. Medewerkers houden zo meer vrije tijd over voor andere bezigheden. Uit onderzoek is dan ook gebleken dat medewerkers met de mogelijkheid tot telewerken minder last hebben van emotionele uitputting. Ook zijn de medewerkers enthousiaster over hun werk en ervaren zij minder uitputting.

Autonomie

De organisatie geeft de medewerker het onderlinge vertrouwen en de vrijheid binnen de arbeidsrelatie. Dit gaat vaak samen met taakverruiming. Meer autonomie geeft medewerkers meer status in het werk en kan de medewerkers motiveren om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Dit kan weer leiden tot meer persoonlijk groei. Autonomie en eigen regelmogelijkheden in het werk hangen ook samen met minder emotionele uitputting en meer toewijding.

Resultaatafspraken

Resultaatgericht werken met meer verantwoordelijkheid kan leiden tot nieuwe uitdagingen die de medewerker motiveren. Het is hierbij belangrijk dat de afspraken haalbaar, helder en concreet zijn.

Het Nieuwe Werken zal niet voor iedereen een middel zijn om een burn-out tegen te gaan. Het succes hangt mede af van de werkzaamheden, de behoefte van de medewerker en het proces van implementeren.

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau (Burn-out: verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken)