Artikel
19 mei '14
19 mei '14
2 min

Slechte arbeidsmarktpositie ongeschoolden en 55-plussers

In een eerder bericht informeerden wij u over de recent verschenen cijfers rondom de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Uit het betreffende onderzoek van het UWV naar de vraagzijde van de Nederlandse arbeidsmarkt ‘Vacatures in Nederland 2013’ komt ook de slechte arbeidsmarktpositie naar voren van ongeschoolden en van 55-plussers.

Verdringing ongeschoolde medewerkers
Uit het rapport van het UWV blijkt dat er door de hoge werkloosheid en het lage aantal vacatures op grote schaal verdringing plaatsvindt van ongeschoolde medewerkers door geschoolde medewerkers. Van de vacatures die het afgelopen jaar door ongeschoold personeel vervuld konden worden, werd slechts 18% daadwerkelijk ingevuld door iemand met maximaal een basisopleiding. Dit percentage lag de afgelopen jaren een stuk hoger. Er treedt vooral verdringing op in de horeca en de agrarische sector. In deze sectoren werd voor de meeste vacatures hooguit basisonderwijs vereist, terwijl het aangenomen personeel grotendeels bestond uit MBO’ers.

Slechte positie 55-plussers
Ook 55-plussers hebben te maken met een onverminderd ongunstige arbeidsmarktpositie. Het onderzoek laat zien dat slechts 3% van de mensen die zijn aangenomen vanuit een werkloosheidspositie 55 jaar of ouder is. Werkgevers zijn gevraagd naar hun bereidheid om extra maatregelen te treffen om 55-plussers in dienst te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbieden van werk in deeltijd, flexibele werktijden en bijscholing. Een kwart van de bedrijven is hiertoe bereid. Bij bedrijven die al een 55-plusser in dienst hebben is de bereidheid groter, namelijk 40%.

Wet Werk en Zekerheid
De zorgen om de kwetsbaarheid van ouderen en laagopgeleiden houdt ook het kabinet bezig. Zo wijst het kabinet in het kader van de Wet Werk en Zekerheid op maatregelen die worden genomen om kwetsbare groepen te ondersteunen. De geplande verkorting van de WW gaat voor werknemers pas in vanaf 1 januari 2016 en wordt geleidelijk ingevoerd. Bovendien krijgen ouderen (50+) een hogere transitievergoeding bij ontslag.

Bron: UWV

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.