Branded
22 feb '24
22 februari '24
4 min

Gedwongen outplacement en goed werkgeverschap, het kan wel!

In deze krappe arbeidsmarkt richten organisaties zich vooral op het binden en boeien van de juiste mensen en het herzien van personeelsbestanden. De focus verschuift van groei naar bloei, waarbij soms ook snoeimaatregelen nodig zijn. Maar dit laatste is bij krapte juist lastig. Als je weet dat je nauwelijks aan nieuw personeel kunt komen, wil je de achterdeur namelijk dichthouden.

Medewerker het koste wat het kost behouden in een krappe arbeidsmarkt?

Wat als een medewerker niet meer de juiste match is met de organisatie? Uiteraard kun je dan met interne mobiliteit (implacement) nog wel wat redden, maar vaak is dat ‘pleisters plakken’. Je focust op symptomen, niet op de oorzaak. Daar komt oprecht goed werkgeverschap om de hoek kijken. Want ben je niet juist een écht goede werkgever als je op tijd inziet dat een arbeidsrelatie ook eindig kan zijn? En je dat zelfs bij een conflict samen op een voor beide partijen prettige manier kunt regelen, met oog voor een duurzame toekomst? Soms is iemand binnenhouden juist geen goed werkgeverschap. Goed afscheid nemen als de tijd daar rijp voor is dat juist wel.

De risico’s en gevolgen voor werkgevers en werknemers

Veel organisaties blijven in deze situaties te lang in de korte termijn hangen. Door de medewerker over te plaatsen of te coachen bijvoorbeeld. Soms werkt dat. Maar vaak is het wederzijdse vertrouwen zo geschaad dat je eigenlijk al weet dat het niet meer gaat werken. Krijgt de medewerker nog die oprechte kans? Is de medewerker zelf nog in staat om de knop om te zetten? Hier niet tijdig en juist op handelen geeft een groot risico op langdurig verzuim bij de medewerker.

“Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden blijkt dat een conflict met een leidinggevende, hoge emotionele belasting en ontevredenheid met werk met stip bovenaan staan als oorzaken voor langdurig verzuim. (NEA; TNO/CBS).”

De gevolgen hiervan kunnen enorm zijn. Voor de medewerker, want die krijgt nog meer teleurstelling in zijn rugzak, maar ook voor de organisatie. De kosten van verzuim bedragen ongeveer 2,5 keer het loon. Hiervoor zijn er hele mooie oplossingen waaruit oprecht goed werkgeverschap blijkt, die voor zowel medewerker als organisatie een duurzaam karakter hebben.

Menselijke mobiliteit

Zoals het mobiliteitsdienstverband van Mensium. Het unieke van deze mobiliteitsoplossing binnen de overheid en het onderwijs is de focus op duurzaamheid voor zowel de medewerker als de organisatie. Open en eerlijke gesprekken worden gevoerd, ook expliciet over de mogelijkheid tot vertrek. Het loslaten van belemmeringen staat centraal, waardoor ruimte ontstaat voor groei. Zo kunnen medewerkers op zoek naar wat hen echt gelukkig maakt, in lijn met hun talenten en drijfveren. Door deze focus op ‘menselijke mobiliteit’ ziet Mensium de mens achter de functie. Ruimte bieden voor groei komt alle betrokkenen ten goede. Passend reageren op iets dat ooit goed was, maar nu niet meer aansluit, laat persoonlijk leiderschap van de medewerker en goed werkgeverschap van de organisatie zien.

Het werkgelukcontract

Het werkgelukcontract – als onderdeel van dit unieke mobiliteitsdienstverband van Mensium – is het resultaat van jarenlange ervaring in het aanbieden van mobiliteitsdiensten. In lijn met de Theory U-methodiek, biedt Mensium ondersteuning aan medewerkers om dit proces te doorlopen. Door eerst te vertragen, wordt de basis gelegd voor versnelling. Dan kan na ruimte voor zelfreflectie actief gestreefd worden naar duurzaam werkgeluk.

Dit verlangt maatwerk omdat elke medewerker unieke behoeften heeft. Maslow vertelt ons echter ook dat zodra primaire levensbehoeften vervuld zijn, mensen streven naar saamhorigheid, erkenning en zelfontplooiing. In een onzekere situatie, zoals (gedwongen) outplacement, zijn deze factoren van essentieel belang.

De unieke focus van het werkgelukcontract ligt op het vervullen van deze dieperliggende behoeften. Waardoor het niet alleen is gericht op de praktische aspecten van mobiliteit, maar ook op het welzijn en de ontwikkeling van de medewerker. Dit draagt bij aan het toewerken naar goed werkgeverschap en het bieden van een positieve ervaring, zelfs in uitdagende omstandigheden.

Om deze positieve visie op menselijke mobiliteit te stimuleren, en daarmee bij te dragen aan goed werkgeverschap op brede schaal, is het dus essentieel om door een andere bril naar outplacement en goed werkgeverschap te kijken. Pas als organisaties ruimte bieden voor de individuele behoeften van medewerkers en diversiteit omarmen, kunnen zij spreken van oprecht goed werkgeverschap.

Mensium biedt slimme ondersteuning op het gebied van menselijke mobiliteit, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding door zorg te dragen voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen de overheid en het onderwijs. Meer weten? Neem contact op met Marit Dijkmans via marit.dijkmans@mensium.nl.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.