Artikel
8 jul '24
8 juli '24
5 min

Talentgericht werken: drie voorbeelden van interventies

Investeren in unieke talenten van medewerkers zorgt enerzijds voor wendbaarheid die organisaties zo hard nodig hebben. Anderzijds kunnen medewerkers groeien in hun behoefte tot zelfrealisatie. Slechts twee redenen om jouw visie en invulling op talentmanagement helder te stellen, zo vertelt Ellen van Dieren van Talent College. In dit artikel neemt ze je mee in de amplitieve visie op talentmanagement en krijg je drie voorbeelden van interventies om toe te passen binnen jouw organisatie.

In onze snel veranderende wereld waarin de arbeidsmarkt steeds verder flexibiliseert is het voor jouw organisatie lastig te bepalen welke talenten en vaardigheden je nodig hebt om toekomstbestendig te blijven. Herkenbaar? Daarbovenop zien medewerkers werk niet alleen meer als een middel om in levensonderhoud te voorzien. Het beste uit onszelf halen is tegenwoordig een belangrijke waarin we willen voorzien tijdens onze loopbaan. Door medewerkers werk te laten doen dat aansluit bij hun talenten wordt het menselijk kapitaal van jouw organisatie versterkt.

Visie op talentmanagement

Talentmanagement is 1 van de 4 pijlers van het amplitiemodel. Samen met de pijlers van gezondheid, werkinrichting en bevlogenheid vallen hier de interventies onder die als doel hebben om het welzijn van alle medewerkers te vergroten (bron: boek ‘Werken aan Amplitie’). Er zijn verschillende visies op talent. De amplitieve visie op talent(management) is dat ieder mens uniek is en iedereen eigen talenten en vermogens heeft die in de organisatie ingezet kunnen worden. Deze talenten worden als uitgangspunt genomen voor het inrichten van de verschillende rollen en taken binnen een organisatie.

Werken vanuit talenten geeft organisaties de wendbaarheid die ze nodig hebben. Het is namelijk niet te voorspellen welke talenten of competenties zowel op korte als op lange termijn nodig zijn. Investeren in de unieke talenten van alle medewerkers heeft als bijkomend voordeel dat de relatie tussen werkgever en medewerker verbetert. Dit zorgt voor medewerkers die meer willen doen dan hun taken voorschrijven, dus bredere inzetbaarheid en meer betrokkenheid bij hun collega´s, afdeling en organisatie. Door talentontwikkeling van alle medewerkers te stimuleren wordt zowel in hun ontwikkelbehoeften voorzien als organisatiesucces behaalt.

Drie voorbeelden van talent interventies 

Het begint bij het stimuleren van praten over talenten en medewerkers de ruimte bieden om input en een bijdrage te leveren. De beste ideeën voor interventies komen namelijk bij de medewerkers zelf vandaan, vraag hen dus waar zij behoefte aan hebben in het kader van talentgericht werken. Drie voorbeelden waar jij zelf mee aan de slag kan:

1. Delen van successen 

Iets waar je direct morgen mee aan de slag kan gaan, is het delen van successen. Door hierbij stil te staan, kom je niet alleen in een positieve werksfeer, het biedt ook ruimte voor talenten. Het delen van succes draagt bij aan het proces van talentontwikkeling en het herkennen van elkaars talenten, omdat uit een succes vaak een talent blijkt. Successen benoemen kan bijvoorbeeld een vast agendapunt van de weekvergadering zijn. Zo wordt aan medewerkers een podium geboden om te delen en door succesverhalen te horen creëer je meer bewustwording voor eigen successen.

2. Werven met talentprofielen

Talentmanagement begint bij werving & selectie en daarom zegt Ellen van Dieren: “stop met het schrijven van vacatureteksten en start met het werken met talentprofielen”. Het talentprofiel is een wervingstekst (of video) waar een behoefte in wordt omschreven in plaats van een pakket aan functietaken en eisen. Het is leren denken vanuit de beoogde resultaten die je samen wilt bereiken en de invulling waarmee dat gedaan wordt los te laten. Je schetst het beoogde resultaat, de aantrekkelijke werkomgeving en nodigt de kandidaat uit om zelf aan te geven hoe die persoon van meerwaarde is (en welke talenten hij inzet). Dit vraagt vervolgens om tweezijdige (sollicitatie-)gesprekken, waarbij gekeken wordt naar de wederzijdse meerwaarde.

3. Samen talent ontdekken, ontwikkelen en inzetten 

Het is voor een organisatie belangrijk om te weten welke talenten er in huis zijn en hoe je van elkaars talenten kunt profiteren. Omdat mensen vaak hun eigen kwaliteiten onderschatten, of zich er niet bewust van zijn, is het ontdekken en in kaart brengen van talenten belangrijk. Coaching kan helpen om medewerkers hun talenten te laten ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten binnen de organisatie. “Vanuit de amplitieve gedachte werkt we Talent College bewust met de TMA, Talent en Motivatieanalyse, aangezien deze analyse voortkomt uit de positieve organisatiepsychologie. De TMA gaat uit van iemands natuurlijke talent en geeft inzicht in welke omgeving passend is om de talenten verder te ontwikkelen en tot hun recht te laten komen. We ervaren bij veel teams mooie en hele concrete stappen in talentgericht werken door inzet van TMA”, aldus Ellen van Dieren.

Dit zijn slechts drie van de vele interventies die ervoor zorgen dat talentgericht werken meer vorm krijgt in jouw organisatie. Vanuit de amplitieve werkwijze is het meest belangrijke om bottom-up te werken en de interventies samen met je medewerkers tot stand te laten komen. Zo vergroot je de aandacht, de verbinding en het eigenaarschap bij je mensen wat de basis vormt van goed werkgeverschap.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 1.8 / 2. Aantal stemmen 5

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.