Artikel
15 jan '24
15 januari '24
4 min

Zo houd je een succesvol blijfgesprek

Blijfgesprekken, een proactieve benadering van personeelsbehoud, spelen een belangrijke rol in het behoud van getalenteerde medewerkers. In tegenstelling tot exitgesprekken, bieden blijfgesprekken een waardevolle kans om de behoeften en verwachtingen van medewerkers te begrijpen voordat ze de organisatie verlaten.

Vraag aan medewerkers waarom ze bij je organisatie blijven werken, in plaats van dat je weet waarom ze je organisatie verlaten. In een tijd waarin talent schaars is, zijn blijfgesprekken niet alleen een investering in de medewerkers, maar ook in het succes van de organisatie als geheel.

Doel van blijfgesprekken

Het primaire doel van blijfgesprekken is tweeledig: het behouden van toptalent en het verkrijgen van inzicht in de drijfveren van medewerkers. Door deze gesprekken kunnen HRM’ers vooruitlopen op mogelijke uitdagingen en proactief stappen ondernemen om de werktevredenheid te verhogen. Organisaties die blijfgesprekken succesvol hebben geïmplementeerd, rapporteren een significante toename in werktevredenheid en een verlaging van het personeelsverloop. Uitdagingen worden niet uit de weg gegaan maar dienen als kansen voor groei en verbetering.

Voorbereiding van het blijfgesprek

Een succesvol blijfgesprek staat of valt met een goede voorbereiding. Verzamel relevante gegevens over de prestaties, ontwikkelingsbehoeften en andere belangrijke aspecten van de medewerker. Dit toont niet alleen betrokkenheid, maar zorgt er ook voor dat je gerichte vragen kunt stellen tijdens het gesprek. Het is daarnaast ook belangrijk om gesprekstechnieken aan te passen op individuele medewerkers om een persoonlijke benadering te waarborgen.

Het gesprek aangaan

Het creëren van een open en vertrouwelijke sfeer is cruciaal voor het succes van een blijfgesprek. Zorg ervoor dat de medewerker zich op zijn gemak voelt en moedig hem aan om openlijk zijn gedachten en zorgen te delen. Actief luisteren is hierbij van onschatbare waarde.

Stel de juiste vragen

De vragen die tijdens een blijfgesprek worden gesteld, vormen de kern van het proces. Enkele belangrijke vragen die aan bod kunnen komen, zijn:

  1. Algemene tevredenheid: hoe tevreden ben je met jouw huidige functie en werkomgeving?
  2. Carrièredoelen: wat zijn je langetermijndoelen en hoe kunnen we je ondersteunen bij het bereiken ervan?
  3. Teamwork: hoe ervaar je de samenwerking in jouw team en hoe kun je bijdragen aan een effectievere samenwerking?
  4. Feedback over het werkproces: zijn er aspecten van het huidige werkproces die verbeterd kunnen worden?
  5. Feedback over de leidinggevenden: wat waardeer je in je leidinggevenden en wat mis je? “Managers zijn vaak één van de redenen dat een medewerker vertrekt. Daarom mogen zij zich wel wat kwetsbaarder opstellen en een spiegel laten voorhouden. Dat kunnen zij in hun voordeel gebruiken”, aldus Jacco van den Berg, specialist op het gebied van het ontwikkelen en implementeren van een meer eigentijdse gespreksaanpak en auteur van de boeken ‘Het GROTE gesprekkenboek’ en ‘Het Prestatiemenu’.

Lees het interview met Maria Tims, hoogleraar Future of Work, over het behoud van medewerkers en het vergroten van hun werkgeluk met job crafting.

Omgang met feedback

Positieve feedback moet worden erkend en aangemoedigd. Bij negatieve feedback is het van belang empathisch te reageren en de medewerker te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Een constructieve benadering bevordert een cultuur van continu leren en verbeteren.

Follow-up acties

Een blijfgesprek is niet compleet zonder concrete follow-up acties. Leg de besproken punten vast en stel een plan op om de gedeelde inzichten te implementeren. Opvolging na het gesprek toont aan dat je als organisatie toegewijd bent aan het welzijn van haar medewerkers.

Blijfgesprekken zijn geen eenmalige gebeurtenissen, maar eerder een doorlopend proces dat de organisatie in staat stelt haar medewerkers beter te begrijpen en te ondersteunen. Voer blijfgesprekken dan ook regelmatig om veranderingen in behoeften en verwachtingen vast te stellen. Door proactief in te spelen op de behoeften van medewerkers wordt de basis gelegd voor een gezonde, productieve werkomgeving.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 2 / 2. Aantal stemmen 8

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.