Branded
12 jan '24
12 januari '24
4 min

Het personeelstekort in de zorg terugdringen met een skillspaspoort

In de voortdurende zoektocht naar innovatieve oplossingen voor het aantrekken en ontwikkelen van talent in de zorgsector onderscheidt ontdekjetalenten.nl zich als een vernieuwend platform. De samenwerking met MyTalentBoard heeft geleid tot een opmerkelijk initiatief dat de traditionele benadering van werving en selectie in de zorg volledig verandert.

De oorsprong van ontdekjetalenten.nl ligt in de behoeften van zes zorgorganisaties die op zoek waren naar een geavanceerde benadering voor het aantrekken van nieuw talent. Een platform dat helpt bij het slimmer aantrekken en ontwikkelen van mensen die nog niet in de zorg werkzaam zijn, maar daar wél interesse in hebben.

Niet de juiste papieren, wel de geschikte skills?

“Ontdekjetalenten.nl biedt een unieke benadering door vooral te kijken naar soft skills, een cruciaal aspect bij het werven van zij-instromers zonder traditionele diploma’s”, licht Johan Bertens, directeur van MyTalentBoard toe. MyTalentBoard vervult een centrale rol in deze samenwerking door het skillspaspoort aan te bieden. “Dit paspoort sluit naadloos aan op de behoefte van zorgorganisaties om verder te kijken dan enkel naar diploma’s bij het aantrekken van nieuw talent. De focus ligt voornamelijk op het matchen van soft skills met dertien verschillende beroepsprofielen in de zorg.”

“Skillsgericht werken betekent dat we verder moeten kijken dan alleen naar diploma’s. Het is van  belang om te begrijpen welke zachte vaardigheden iemand bezit en hoe deze passen bij het beoogde beroepsprofiel.”

Wat ontdekjetalenten.nl onderscheidt, is dat het specifiek is ontworpen voor de zorgsector, waar de arbeidskrapte het grootst is. Het platform biedt een oplossing voor het inzetten van mensen met de juiste vaardigheden, maar zonder direct de juiste papieren. Hoewel het concept breder toepasbaar is, ligt de initiële focus op het aanpakken van de uitdagingen in de zorgsector.

Functie- en wervingsprofielen op basis van skills

Voor organisaties betekent de implementatie van ontdekjetalenten.nl een verschuiving in de manier waarop functieprofielen worden gecreëerd. Johan benadrukt dat veel organisaties willen overstappen naar skillsgericht werken, selecteren en opleiden, maar vaak niet weten hoe dit aan te pakken. “Het platform biedt ondersteuning door middel van AI-integraties waarmee functie- en wervingsprofielen op basis van skills kunnen worden gemaakt. Het assessment van soft skills binnen het platform stelt HR-professionals in staat direct te beoordelen in hoeverre een kandidaat past bij een specifiek beroepsprofiel. Hierdoor kan HR de gap identificeren en zien welke kennis verder ontwikkeld moet worden. Het platform biedt ook leerpaden die zijn afgestemd op het specifieke profiel van de individuele kandidaat. Bovendien is er de mogelijkheid voor kandidaten om 150 uur proef te draaien binnen een van de aangesloten zorginstellingen om te bepalen of de gekozen richting daadwerkelijk bij hen past.”

Lees ook het interview met Hans Cremer, kartrekker van de landelijke uitrol van het skillspaspoort.

Behoud van medewerkers

Het skillspaspoort is niet alleen in te zetten voor het vinden van de juiste mensen, maar ook om mensen langer vast te houden op de juiste plek. “Ik ben ervan overtuigd wanneer je inzicht hebt in al je talenten in je organisatie, dat je makkelijker doorstroom hebt. Je kunt mensen beter binden en boeien, omdat je ze meer mogelijkheden geeft. En doorstroom heeft meestal tot het gevolg dat er functies vrijkomen die een wat lager skills of opleidingsniveau vereisen, waardoor de instroom weer makkelijker wordt. Dus dat werkt aan twee kanten. Aan de ene kant wordt het makkelijker om mensen te vinden, omdat je inzicht hebt in al je talenten in een organisatie. En je houdt mensen langer vast.”

Toekomst van skillsgericht werken

Johan benadrukt het belang van inclusief talentmanagement. Hij geeft aan dat het essentieel is om inzicht te hebben in alle talenten binnen een organisatie om een soepelere doorstroom te bevorderen. Hierbij is diversiteit in teams van groot belang, wat tevens leidt tot een inclusievere werkomgeving.

De ontwikkeling van ontdekjetalenten.nl en de samenwerking met MyTalentBoard laat zien dat de toekomst van talentontwikkeling en werving in de zorgsector aan het veranderen is. Het platform biedt niet alleen een innovatieve benadering voor het aantrekken van nieuw talent, maar draagt ook bij aan een meer inclusieve en skillsgerichte arbeidsmarkt. Voor HR-professionals betekent dit een verschuiving naar meer flexibele, op skills gebaseerde wervings- en ontwikkelingsprocessen, waardoor organisaties beter kunnen inspelen op de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 2 / 2. Aantal stemmen 2

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.