Artikel
19 jul '12
19 juli '12
3 min

HR analytics: Profijt voor non-profit?

HR beleid cijfermatig onderbouwen is in het bedrijfsleven steeds meer vanzelfsprekend. De publieke sector lijkt op dit gebied vooralsnog achter te blijven. Is het logisch dat HR analytics voornamelijk wordt toegepast door commerciële organisaties?

Financiële focus
In de profit sector wordt HR analytics vaak benaderd met een sterke financiële focus. Hoe kan HR haar bijdrage leveren aan de omzetontwikkeling van de organisatie en deze bijdrage vervolgens inzichtelijk maken? Dat is de vraag die de directie beantwoord wil hebben. HR analytics biedt het antwoord. Vanuit deze invalshoek lijkt het logisch dat HR analytics snel aan populariteit wint in de profit sector.

Klanttevredenheid
Maar HR analytics kan zeker ook van grote waarde zijn voor organisaties in de non-profit sector. HR analytics kan toegespitst worden op het effectief inzetten van personeelsinstrumenten. Zo kan de medewerkerstevredenheid bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de klanttevredenheid. Wat is de samenhang tussen beide factoren? Anders gezegd; waardeert een klant de dienstverlening met een hoger cijfer  als hij of zij geholpen wordt door een tevreden medewerker? Het antwoord op een vraag als deze is extreem waardevol voor organisaties met een dienstverlenend karakter.

Als blijkt dat een hogere medewerkerstevredenheid daadwerkelijk leidt tot een hogere klanttevredenheid, dan kunnen er analyses uitgevoerd worden naar de ‘drivers’ van een hogere medewerkerstevredenheid. Welke factoren maken een medewerker meer tevreden en hoe kunnen deze factoren door de organisatie beïnvloed worden? Op basis van deze informatie kan een organisatie door de juiste investeringen in het menselijk kapitaal de klanttevredenheid beïnvloeden en sturen.

Toepasbaarheid
Bovenstaand voorbeeld richt zich op klanttevredenheid, maar HR analytics is uiteraard toepasbaar op meerdere facetten binnen HR. Denk hierbij aan het optimaliseren van het werving- en selectieproces middels rekruteringsanalyses of het inzichtelijk maken van de impact van personeelsverloop op de organisatie. Op deze manier creëert HR niet alleen een toegevoegde waarde, maar ook een voorspellende waarde. Een voorspellende waarde is van groot belang voor het vormgeven van het organisatiebeleid op de langere termijn. Ontwikkelingen volgen elkaar immers in rap tempo op en als organisatie moet men hier adequaat op inspelen.

HR analytics: Profijt!
Door de toepassing van HR analytics kan HR haar beslissingen onderbouwen en een bijdrage leveren aan de vormgeving van het HR-beleid op zowel de korte, als de lange termijn. HR analytics kan elke organisatie, ongeacht de sector, veel brengen. Wellicht kan HR analytics ook in uw eigen beroepspraktijk een rol spelen?

Bron: hrintelligenceblog.com

Luc neemt sinds 2012 deel aan het HRM-traineeship YPP
Het HRM traineeship Young Public Professionals (YPP) is in 2008 door Driessen geïntroduceerd. Inmiddels is de vierde lichting met dit traineeship gestart. Driessen biedt met het traineeship jonge, veelbelovende HR-talenten een uitgebreid programma aan training, opleiding, coaching en intervisie. Tegen een aantrekkelijk tarief ondersteunen onze YPP-ers organisaties bij tijdelijke projecten en opdrachten op operationeel of tactisch niveau. De nieuwe lichting is vanaf september 2012 inzetbaar voor uw organisatie.

Bekijk voor meer informatie over de inzet en mogelijkheden van YPP-ers de flyer of neem contact op met de afdeling consultancy via consultancy@driessen.nl of telefoonnummer 0492 – 50 66 66.