Artikel
19 jul '12
19 juli '12
2 min

HR analytics: Profijt voor non-profit?

HR beleid cijfermatig onderbouwen is in het bedrijfsleven steeds meer vanzelfsprekend. De publieke sector lijkt op dit gebied vooralsnog achter te blijven. Is het logisch dat HR analytics voornamelijk wordt toegepast door commerciële organisaties?

Financiële focus

In de profit sector wordt HR analytics vaak benaderd met een sterke financiële focus. Hoe kan HR haar bijdrage leveren aan de omzetontwikkeling van de organisatie en deze bijdrage vervolgens inzichtelijk maken? Dat is de vraag die de directie beantwoord wil hebben. HR analytics biedt het antwoord. Vanuit deze invalshoek lijkt het logisch dat HR analytics snel aan populariteit wint in de profit sector.

Klanttevredenheid

Maar HR analytics kan zeker ook van grote waarde zijn voor organisaties in de non-profit sector. HR analytics kan toegespitst worden op het effectief inzetten van personeelsinstrumenten. Zo kan de medewerkerstevredenheid bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de klanttevredenheid. Wat is de samenhang tussen beide factoren? Anders gezegd; waardeert een klant de dienstverlening met een hoger cijfer  als hij of zij geholpen wordt door een tevreden medewerker? Het antwoord op een vraag als deze is extreem waardevol voor organisaties met een dienstverlenend karakter.

Als blijkt dat een hogere medewerkerstevredenheid daadwerkelijk leidt tot een hogere klanttevredenheid, dan kunnen er analyses uitgevoerd worden naar de ‘drivers’ van een hogere medewerkerstevredenheid. Welke factoren maken een medewerker meer tevreden en hoe kunnen deze factoren door de organisatie beïnvloed worden? Op basis van deze informatie kan een organisatie door de juiste investeringen in het menselijk kapitaal de klanttevredenheid beïnvloeden en sturen.

Toepasbaarheid

Bovenstaand voorbeeld richt zich op klanttevredenheid, maar HR analytics is uiteraard toepasbaar op meerdere facetten binnen HR. Denk hierbij aan het optimaliseren van het werving- en selectieproces middels rekruteringsanalyses of het inzichtelijk maken van de impact van personeelsverloop op de organisatie. Op deze manier creëert HR niet alleen een toegevoegde waarde, maar ook een voorspellende waarde. Een voorspellende waarde is van groot belang voor het vormgeven van het organisatiebeleid op de langere termijn. Ontwikkelingen volgen elkaar immers in rap tempo op en als organisatie moet men hier adequaat op inspelen.

HR analytics: Profijt!

Door de toepassing van HR analytics kan HR haar beslissingen onderbouwen en een bijdrage leveren aan de vormgeving van het HR-beleid op zowel de korte, als de lange termijn. HR analytics kan elke organisatie, ongeacht de sector, veel brengen. Wellicht kan HR analytics ook in uw eigen beroepspraktijk een rol spelen?

Bron: hrintelligenceblog.com

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.