Artikel
18 feb '21
18 februari '21
3 min

Fysieke werkomgeving verdient meer aandacht bij digitaal werken

Voor haar proefschrift aan de VU bestudeerde gedragswetenschapper Julia Schlegelmilch wat het belang is van de fysieke werkplek voor digitaal werk. Haar conclusie is dat die werkplek veel meer invloed heeft op het digitale werken dan vaak gedacht. Ze keek naar drie verschillende fenomenen rond digitaal werk, namelijk: digitale nomaden, open offices en op afstand werken.

Met digitale technieken kunnen we overal en op ieder tijdstip werken. Daarbij is er nog nauwelijks aandacht voor dat we digitaal werken in een fysieke werkomgeving die onze inspanningen kan hinderen of ondersteunen. Met de coronacrisis is onderzoek hiernaar toepasselijker dan ooit. Thuiswerkers krijgen met verschillende uitdagingen te maken, zoals het verwateren van relaties met collega’s en het werken op verschillende locaties.

Digitale nomaden

Schlegelmilch onderzocht allereerst de vraag hoe digitale nomaden hun tijdelijke werkomgeving creëren. Het gaat om professionals die digitaal en locatieonafhankelijk werken om te kunnen reizen. Ze onderscheidt drie interacties tussen werkenden en hun fysieke omgeving, die leiden tot tijdelijke werkplekken met fysieke, sociale en digitale aspecten. Opmerkelijk genoeg concludeert Schlegelmilch dat het voor het onderzoeken van locatieonafhankelijk werk essentieel is om daarin de fysieke locatie te betrekken.

Werklocaties

Daarnaast bestudeerde Schlegelmilch hoe de specifieke combinatie van werklocaties de werkrelaties van werkenden vormgeeft. Ook keek ze daarbij hoe werkenden omgaan met een radicale verandering in hun combinatie van werkplekken. Ze ontdekte dat wanneer medewerkers van een gemeenschappelijk gebruikte locatie naar verspreide (gedistribueerde) omgevingen verhuizen, hun nauwste relaties intensiever worden, terwijl hun meer oppervlakkige relaties verwateren.

Netwerk met collega’s

“Veel mensen beleven nu aan den lijve hoe belangrijk het kantoor was voor relaties met collega’s. Met name de toevallige ontmoetingen bij het koffieapparaat zorgden ervoor dat we ons bredere netwerk met collega’s onderhielden. In de toekomst is het daarom cruciaal dat we bewustere keuzes maken op welke locatie we werken en welke inspanningen de locaties mogelijk maken”, benadrukt Schlegelmilch.

Werkplektransparantie

Een derde conclusie van de onderzoeker is dat werkplektransparantie positief samenhangt met het delen van ideeën wanneer de flexibiliteit tussen werklocaties laag is. Hier kwam ze achter door de relatie tussen werkplektransparantie en innovatief gedrag te testen en te onderzoeken welke rol werken op afstand speelt.

Nieuwe inrichting werkwijze

Op basis van de drie onderzochte fenomenen komt Schlegelmilch in haar proefschrift tot de conclusie dat de fysieke werkomgeving veel meer invloed heeft op digitaal werk dan mensen vaak denken. Het promotieonderzoek geeft managers handvaten voor bewustere keuzes over waar en hoe te werken. Haar advies is om niet alleen werkprocessen te digitaliseren, maar ook te zorgen voor een nieuwe inrichting van de hele werkwijze. Dat kan leiden tot meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen bij werknemers en bedrijven.

Bron: HR Praktijk

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.