Artikel
10 jun '21
10 juni '21
4 min

Wat zeggen de cao’s van 2021 over hybride werken?

Nu de helft van 2021 bijna voorbij is, is er wat duidelijkheid over de gevolgen van de coronapandemie voor de cao-onderhandelingen. De werkgeversvereniging AWVN heeft de cao-afspraken die tot dusverre in dit jaar zijn gemaakt, in een serie artikelen op een rij gezet. In dit artikel wordt ingegaan op afspraken over hybride werken.

Zoals bekend is thuiswerken tijdens de coronacrisis voor veel werknemers gebruikelijk geworden. Inmiddels werken steeds meer werkenden (ook) weer vanaf kantoor. De vraag is nu volgens de AWVN wat de ideale balans is tussen thuis- en kantoorwerk. Recente cao-akkoorden leveren het beeld op dat werkgevers en vakbonden denken dat hybride werken gebruikelijk blijft, ook na het beëindigen van het dringende thuiswerkadvies. Ze leggen namelijk steeds vaker structurele afspraken vast over deze vorm van werken.

Kleine cao’s

Bijna 30 procent van de cao-akkoorden blijkt bepalingen te bevatten over thuiswerken. Dat is veel meer dan in eerdere jaren. Daarbij neemt bovendien vanaf januari het aantal afspraken iedere maand toe. De AWVN benadrukt dat het nog wel relatief kleine cao’s betreft. Dat zijn cao’s waar relatief weinig werknemers onder vallen. Het kan volgens de werkgeversvereniging zijn dat de sociale partners bij grotere cao’s de coronaontwikkelingen nog even willen afwachten, voordat ze structurele afspraken maken.

Andere werktijden

De AWVN verdeelt de afspraken in cao’s onder in drie typen. Ten eerste gaat het om afspraken over het structureel uitbreiden van de mogelijkheden tot thuiswerken. Dat kan bijvoorbeeld via de afspraak dat werknemers een bepaald deel van de werktijd thuis mogen werken. Verder zijn het verruimen van het dagvenster of het loslaten van vaste werktijden manieren om hybride werken te vergemakkelijken. Enkele nieuwe cao’s, zoals die van Unilever en Rabobank, bevatten afspraken over (on)bereikbaarheid met het doel overbelasting van werknemers tegen te gaan door een steeds vagere werk-privégrens.

Thuiswerkvergoedingen

Een tweede soort afspraken betreft thuiswerkvergoedingen. Ondertussen bevat een kleine 40 van de 175 cao-akkoorden van de eerste helft van 2021 een thuiswerkvergoeding. De thuiswerkvergoedingen wijken weinig af in hoogte. De cao-partijen houden de norm aan die het Nibud in het najaar van 2020 berekende, namelijk 2 euro netto per dag, of ze gaan er iets boven zitten met ongeveer 3 euro per dag. Meestal vindt de uitkering van de vergoeding naar rato van het daadwerkelijk aantal thuisgewerkte dagen plaats.

Waarjewerkt-regelingen

Als derde ziet de AWVN in cao’s afspraken over een combinatie van een thuiswerkvergoeding met een reiskostenvergoeding. Het gaat om wat de werkgeversvereniging een waarjewerkt-regeling noemt. Dergelijke afspraken zijn volgens de AWVN behoorlijk vernieuwend. Ze raken ook thema’s als mobiliteit die vaak buiten cao’s worden gemaakt. De waarjewerkt-regelingen komen dan ook niet massaal terug in cao’s. Toch meent de AWVN dat ze aan een voorzichtige opmars zijn begonnen.

Afspraken over hybride werken

De AWVN verwacht dat het aantal cao-akkoorden met afspraken over hybride werken alleen maar zal groeien. Hoe meer het volledig opheffen van de coronamaatregelen in zicht komt, hoe dringender het voor de sociale partners is om te bepalen of en hoe zij hybride werken op de langere termijn regelen. Daarbij moeten ze ook afspreken wat het betekent voor arbeidsvoorwaarden als werktijden, vergoedingen en werk-privébalansregelingen.

Fiscale onzekerheid

Een belemmering voor structurele afspraken over thuiswerken is onduidelijkheid over hoe de belastingdienst in de toekomst thuiswerkvergoedingen behandelt. Deze zijn tot nu toe niet vrijgesteld van belasting, zodat bedrijven niet weten of ze de vergoeding zonder risico op naheffing kunnen geven. De AWVN verwacht dat het ministerie van Financiën op korte termijn met duidelijkheid komt. Daarmee zullen volgens de werkgeversvereniging de aarzelingen bij cao-partijen mogelijk verdwijnen, zodat er meer afspraken kunnen komen over thuiswerkvergoedingen en bijvoorbeeld ook over waarjewerkt-regelingen.

Nibud-norm

Het is nog maar de vraag of de hoogte van de thuiswerkvergoeding gelijk zal zijn aan die van de afgelopen maanden. Er wordt namelijk kritisch gekeken naar de Nibud-norm voor een thuiswerkvergoeding. Het budgetinstituut berekende deze namelijk in het najaar van 2020 met enige haast. Nu de norm veel invloed heeft, is er een grote behoefte om deze beter te onderbouwen. Komt daar een aangepaste norm uit, dan zullen de cao-partijen deze meenemen in hun collectieve arbeidsvoorwaarden.

Bron: AWVN

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.