Artikel
10 nov '10
10 november '10
3 min

VNG roept gemeenten op regelgeving digitaal te publiceren

Ook de VNG wijst erop dat gemeenten verplicht per 1 januari 2011 hun regelgeving op internet beschikbaar moeten stellen, volgens de Wet elektronische bekendmaking van 1 juli 2009.

Consolideren
Het Rijk (en de publieksrechtelijke bedrijforganisaties) moesten hun voorschriften meteen al elektronisch bekendmaken via de inmiddels gedigitaliseerde versies van Staatsblad, Staatscourant en Traktatenblad. Gemeenten, provincies en waterschappen kregen bij de instelling van de wet uitstel van die verplichting en konden nog voor bijvoorbeeld lokale nieuwsmedia kiezen. Per 1 januari geldt echter bij koninklijk besluit ook voor decentrale overheden de verplichting ‘hun algemeen verbindende voorschriften in geconsolideerde vorm via internet beschikbaar te stellen’. Het consolideren van de regelgeving houdt in, dat alle wijzigingen die zijn aangebracht rechtstreeks in de oorspronkelijke regelgeving worden verwerkt

CVDR
De ingangsdatum is een jaar later geworden dan oorspronkelijk de bedoeling was. De decentrale overheden zijn inmiddels voldoende gevorderd met het consolideren van hun regelgeving en de publicatie hiervan via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR), de landelijke database voor de regelingen. Op 1 oktober beschikte 94 procent van alle decentrale overheden over een CVDR-account. Ongeveer tweederde van de decentrale regelgeving is inmiddels in geconsolideerde vorm ingevoerd.

Ook de CAO valt onder de wet
Bij regelgeving denkt men vaak aan waterschapsverordeningen, bestemmingsplannen, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), enzovoorts. Echter, ook CAO-teksten en de lokale arbeidsvoorwaarden vallen onder deze wet. Denk daarbij aan de bezoldigingsregeling, het overwerkreglement, de verplaatsingskostenregeling, enzovoorts. Via een speciaal protocol moeten dergelijke regelingen stuk voor stuk worden omgezet naar XML-formaat, waarna deze uiterlijk 1 januari 2011 digitaal gepubliceerd moeten zijn. Daarna moet deze informatie actueel gehouden worden. Organisaties moeten dat zelf doen. En daarmee is de Wet elektronische bekendmaking ook voor de HRM-afdeling van groot belang.

Driessen zorgt voor automatische koppeling
Veel gemeenten en waterschappen hebben een abonnement op het digitale kennissysteem RAP. Driessen werkt op dit moment aan een koppeling, waardoor het mogelijk wordt om de arbeidsvoorwaarden met één druk op de knop te exporteren naar www.overheid.nl.

Dat geldt in ieder geval voor de CAR/UWO voor gemeenten en de SAW voor waterschappen. Heeft men de eigen, lokale arbeidsvoorwaarden toegevoegd aan RAP, dan worden ook die regelingen geëxporteerd.

De belangrijkste feiten over de WEB hebben we verzameld op een speciale pagina: www.driessen.nl/web. Daar leest u alles over de wet en de achtergronden. Als er nieuws is over de koppeling die Driessen ontwikkelt, zullen wij dat hier eveneens melden.

Heeft u na het lezen van deze informatie behoefte aan een nadere toelichting op de wet of over de koppeling? Neem dan contact op met Paul van Tiggelen, manager RAP, via tel: 0492 – 50 66 66 of paul.vantiggelen@driessen.nl.

Bron: VNG / Binnenlands bestuur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.