Artikel
21 okt '11
21 oktober '11
3 min

Overheid geen aantrekkelijke werkgever voor jong talent

De overheid wordt als werkgever voor jong talent minder aantrekkelijk als gevolg van krimp en vergrijzing. Reductie van de personeelsomvang leidt bovendien tot verlies van talent. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur onder 1.589 ambtenaren. De enquête werd begin deze maand gehouden in samenwerking met de Ien Dales Leerstoel, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Volgens de respondenten – meest ambtenaren en bestuurders – nemen hun organisaties amper maatregelen om de grote uittocht van oudere medewerkers op te vangen. Afhankelijk van de organisatie, komt de echte uitstroom van ervaren medewerkers in 2015 echt op stoom.

Slechts twee op de tien respondenten geven aan dat hun werkgever daadwerkelijk anticipeert op die ontwikkeling. Uit de reacties blijkt ook dat veel organisatie wel begonnen waren met strategische personeelsplanning, maar dat daar door bezuinigingen ‘de klad in is gekomen.’

Personeelsplanning
Op de vraag of ze concrete voorbeelden kunnen geven van strategische personeelsplanning, geven minder mensen thuis: 85 procent van de respondenten slaagt er niet in zo’n voorbeeld te noemen. Voor lichtende voorbeelden wordt opvallend vaak gewezen naar de Belastingdienst, de gemeente Den Haag, de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de gemeente Zwolle.

Twee op de drie respondenten zijn van mening dat de huidige ontwikkelingen binnen de overheid (krimp en vergrijzing) een nadelig effect hebben op de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever bij jong talent.

Er leven overigens volop ideeën om die aantrekkelijkheid van de overheid op de arbeidsmarkt te behouden. In dit verband wordt het ‘betalen van marktconforme salarissen’ en ‘verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden met vooral veel mogelijkheden om thuis te werken’ veel genoemd.

Organisaties zullen verder volgens de respondenten moeten inzetten op het binnenhalen van jong talent – bijvoorbeeld door middel van traineeships – en het afschaffen van het principe van last in, first out bij reorganisaties.

Zorgwekkend
Professor Roel Nieuwenkamp, als bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen verbonden aan de Ien Dales Leerstoel, zegt niet verrast te zijn over de uitkomst.

‘Maar zorgwekkend is het wel’, zegt hij. ‘Het duidt erop dat veel organisaties zo aan het bezuinigen zijn, dat er geen aandacht meer is voor het probleem van de vergrijzing van het personeelsbestand dat er op middellange termijn aankomt. Alle energie gaat naar het bezuinigen, terwijl ze tegen de stroom in zouden moeten investeren in het boeien en binden van talent.’

Battle for talent
Driessen besteed tijdens het HRM jaarcongres 2012 ‘Battle for talent’ veel aandacht aan het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. Het onderwerp zal door een bijzondere selectie sprekers vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Meer informatie vindt u op www.jaarcongreshrm.nl.

Bron: Binnenlands Bestuur

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.