Artikel
20 apr '15
20 april '15
4 min

Meer uitdagingen voor toptalent op scholen

Scholen doen steeds meer aan extra onderwijs voor toptalenten. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt wel dat dit onderwijs vaak naast de gewone lessen wordt aangeboden. De toptalenten hebben echter juist veel baat bij extra verdieping tijdens die lessen. Zo stelt staatssecretaris Dekker van Onderwijs in de eerste voortgangsrapportage Plan van Aanpak Toptalenten.

Ruim de helft van de basisscholen en meer dan driekwart van de middelbare scholen investeert inmiddels in uitdagend onderwijs voor leerlingen die meer aankunnen dan andere leerlingen. Volgens Dekker is er al veel in gang gezet op scholen: “De cultuuromslag naar ambitieuzer onderwijs voor toptalent is ingezet. Steeds meer scholen organiseren iets extra’s voor hun talenten, zoals het volgen van colleges op de universiteit. Leerlingen vinden dit boeiend, maar vervelen zich vaak nog steeds in de reguliere lessen. Ik wil scholen stimuleren om ook tijdens de gewone lessen te zorgen dat toptalent aan zijn trekken komt.”

Toptalenten

De staatssecretaris presenteerde vorig jaar maart het Plan van Aanpak Toptalenten. Toptalenten zijn leerlingen in het basisonderwijs, vmbo, havo en vwo die uitblinken op een of meer gebieden of die meer uitdaging aan kunnen dan andere leerlingen. Deze leerlingen presteren onder hun kunnen en vervelen zich op school. In het plan kwam Dekker met meer dan twintig maatregelen voor inspirerend onderwijs, waardoor ook toptalent wordt uitgedaagd.

Flexibelere organisatie

Een deel van de maatregelen richt zich op een flexibelere organisatie van het onderwijs. De Wet modernisering onderwijstijd gaat vanaf 1 augustus 2015 van kracht. Dit zorgt ervoor dat leerlingen in hun eigen tempo leren en ook buiten school onderwijs kunnen volgen. Leerlingen kunnen vakken eerder afronden door een aanpassing van het Eindexamenbesluit. Verder is er een stimulans voor middelbare scholen om het mogelijk te maken voor leerlingen om hun beste vakken op een hoger niveau te volgen.

Diploma

Staatssecretaris Dekker wil de komende tijd extra stappen zetten. “Basisscholen kunnen nu alleen vakdocenten uit het voortgezet onderwijs inzetten voor vreemde talen en creatieve vakken. Ik wil dat mogelijk maken voor alle vakken omdat toptalenten daar veel baat bij kunnen hebben. Ook ga ik goed kijken naar het maatwerkdiploma, een voorstel dat de VO Raad recent deed. Er is veel voor te zeggen dat leerlingen een diploma krijgen waarop ze alle vakken kunnen halen op het niveau dat bij hen past. Wel moeten we eerst goed in beeld hebben wat de gevolgen daarvan zijn, bijvoorbeeld voor het vervolgonderwijs.”

Beloning

Het is volgens het ministerie van Onderwijs ook belangrijk dat de prestaties van toptalenten worden gezien en beloond. Scholen kunnen leerlingen vanaf volgend schooljaar belonen met een beoordeling cum laude op hun diploma. Leerlingen op steeds meer scholen kunnen bijzondere prestaties buiten de reguliere lessen vermeld krijgen op een plusdocument. Dat is een initiatief van de VO-raad. De komende jaren wil Dekker er samen met minister Bussemaker voor zorgen dat leerlingen met een voorsprong een soepele overgang krijgen naar de volgende school of universiteit. Dit betekent dat ze niet allerlei voor hen bekende stof nog eens opnieuw moeten doen.

Talentnetwerken

Voor de ondersteuning van scholen en leraren bij het uitdagen van toptalent zijn acht regionale Talentnetwerken opgericht. Hierbij leren scholen van elkaars ervaringen. Verschillende lerarenopleidingen en pabo’s werken mee aan een onderzoek dat als doel heeft leraren te helpen om op een praktische wijze toptalenten in lessen extra uit te dagen. Dit jaar komt er een toolbox met voorbeelden voor een aantal vakken. Op www.talentstimuleren.nl geeft het ministerie van Onderwijs meer informatie aan leraren en andere onderwijsprofessionals. Daar is onder meer een film te bekijken waarin een aantal leraren tips geven hoe ze in hun lessen voor meer uitdaging voor toptalent zorgen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.