Artikel
17 sep '13
17 september '13
2 min

Wetsvoorstel modernisering verlof en arbeidstijden

Het wetsvoorstel modernisering verlof en arbeidstijden bevat aanpassingen in de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur. Beide wetten dienen om de combinatie van arbeid en andere verantwoordelijkheden mogelijk te maken. Doelstelling is dat werknemers meer mogelijkheden krijgen om hun zorgtaken en werkuren beter op elkaar af te kunnen stemmen.

De wet zou op 1 juli 2014 in werking moeten treden. Daaraan voorafgaand moet het wetsvoorstel eerst nog bij de Tweede Kamer en vervolgens de Eerste Kamer worden ingediend.

De belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel op een rij

Aanpassingen in de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA)
De wachttijd voor het indienen van een verzoek wordt verkort van twee jaar naar een jaar. De voorwaarde dat de werknemer minimaal een jaar in dienst moet zijn voordat hij een verzoek kan indienen komt te vervallen. Dit geldt ook voor de voorwaarde dat een verzoek minimaal vier maanden voor de gewenste ingangsdatum moet worden ingediend.

Ouderschapsverlof
De werknemer zal het ouderschapsverlof voortaan op elke gewenste wijze mogen opnemen, mits er geen sprake is van zwaarwegende dienstbelangen. De voorwaarde dat een werknemer minimaal een jaar in dienst moet zijn voordat hij aanspraak kan maken op ouderschapsverlof komt te vervallen.

Pleegzorg en adoptieverlof
De opnametermijn wordt uitgebreid van 18 naar 26 weken. De voorwaarde om het verlof van vier weken aansluitend op te nemen komt te vervallen.

Langdurend zorgverlof
De kring van personen waarvoor werknemers het verlof mogen opnemen wordt uitgebreid naar personen die deel uitmaken van hun huishouding, niet zijnde ouder, kind of partner. De wettelijke beperkingen ten aanzien van de spreiding en opname van het verlof komen te vervallen.

Verlenging bevallingsverlof bij ziekenhuisopname
Als het kind na de geboorte in het ziekenhuis moet blijven wordt het bevallingsverlof verlengd.

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof
Het wetsvoorstel voorziet in een verduidelijking van de huidige beschrijving.

Bron: P&O Actueel

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.