Artikel
1 feb '13
1 februari '13
2 min

Verzuim en uw organisatie

Ziekteverzuim is een onderdeel van het personeelsbeleid waarmee elke personeelsfunctionaris te maken krijgt. Verzuimgesprekken, re-integratie en wetgeving bepalen in sommige organisaties zelfs een standaard deel van de dag. Hoe gaat u om met verzuim binnen uw organisatie?

Nieuwe wet- en regelgeving
Een goed ziekteverzuimbeleid is afhankelijk van de geldende wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving wijzigt echter regelmatig. Voorbeelden hiervan zijn de verhoogde AOW-leeftijd, de snellere re-integratieplicht van medewerkers, het stijgende tarief voor een deskundigenoordeel bij het UWV en de stijgende premiepercentages voor werkgeversverzekeringen.  Ontwikkelingen als deze zijn van invloed op elke organisatie.

Onderzoek naar verzuim
Onlangs publiceerde P&O Actueel een artikel waarin een recent onderzoek van de Health Enhancement Research Organization (HERO), Brigham Young University en het Center for Health Research stond beschreven. In dit onderzoek werden de werkprestaties, het verzuim, de betrokkenheid en gezondheid van medewerkers onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers die goede werkprestaties leveren zich meer betrokken voelen bij de organisatie wat resulteert in een lager verzuim. Het leveren van goede werkprestaties en betrokkenheid bij de organisatie blijkt het gevolg van gezond eten, het hebben van een goede relatie met de leidinggevende en het ervaren van een gevoel van tevredenheid.

Medewerker centraal
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de geldende wet- en regelgeving bij de invulling van uw verzuimbeleid niet leidend zou moeten zijn. Het is aan te raden om ook rekening te houden met de wensen en gevoelens van medewerkers binnen uw organisatie, aangezien hun welzijn het verzuim binnen de organisatie beïnvloedt.

Meer weten over verzuim?
Tijdens de HRM Actualiteitendag  wordt het onderwerp verzuim verder uitgelicht. Ervaren specialisten delen hun kennis met betrekking tot de veranderingen in wet- en regelgeving rondom verzuim en geven u tips om binnen uw organisatie op een verantwoorde manier met verzuim om te gaan.  Meer informatie over de HRM Actualiteitendagen vindt u op www.driessen.nl/hrmactualiteitendagen.

Bron: P&O Actueel

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.