Artikel
16 feb '15
16 februari '15
3 min

Verder herstel arbeidsmarkt verwacht in 2015

UWV geeft aan dat de arbeidsmarkt onder invloed van een toenemende economische groei in 2015 verder aantrekt. Voor het eerst sinds lange tijd zal er weer een groei in het aantal banen waarneembaar zijn, waarbij net als in 2014 een stijging in het aantal vacatures wordt voorzien in vrijwel alle sectoren. Aan de andere kant wordt verwacht dat het aantal WW-uitkeringen voor het eerst sinds drie jaar op jaarbasis zal afnemen.

Bovenstaande voorspellingen zijn enkele highlights uit de gepubliceerde arbeidsmarktprognose 2015 van het UWV. Om een beeld te schetsen van de verwachtingen voor komend jaar, wordt hieronder verder ingegaan op een aantal onderwerpen uit deze arbeidsmarktprognose.

Herstel Bouw

Na een lange periode van krimp op de arbeidsmarkt verwacht UWV, op basis van actuele cijfers van het CPB, een groei van het aantal banen met circa 0,4% (31.000 banen). Deze groei is volgens UWV het grootst binnen de uitzendsector. Binnen de zakelijke dienstverlening verwacht men ook een toename van het aantal banen en in de bouwsector zal de productie zich komend jaar licht herstellen, waardoor het aantal banen groeit met circa 2.000 banen. Dit betekent de eerste groei binnen de bouwsector sinds het jaar 2008.

Krimp Zorg & Welzijn

Net als in 2014 blijft de groei van het aantal banen binnen de zorg- en welzijnssector achter ten opzichte van de andere sectoren. Na een krimp in de werkgelegenheid met circa 36.000 banen in 2014 verwacht het UWV dit jaar een verdere krimp met circa 14.000 banen. Door de extra middelen die het kabinet in 2014 heeft vrijgemaakt voor deze sector, zal het banenverlies minder omvangrijk zijn dan eerder werd voorzien. Ondanks een krimp in het aantal banen voor medewerkers, zijn het aantal zelfstandigen de afgelopen jaren juist toegenomen. UWV verwacht in 2015 dat de groei in werkgelegenheid voor zelfstandigen zich gunstiger ontwikkelt dan de groei in werkgelegenheid voor medewerkers.

Groei in vacatures

In 2014 groeide het aantal vacatures in vrijwel alle sectoren. In 2015 verwacht UWV dat de groei van het aantal vacatures verder toeneemt. Verwachting is dat er circa 800.000 vacatures ontstaan, wat een groei van circa 13% (88.000 vacatures) betekent. De groei in het aantal vacatures laat zich met name verklaren door de toename van de werkgelegenheid en de vervanging van personeel dat met pensioen gaat. Medewerkers wisselen ook sneller van baan door de verbeterde economische omstandigheden.

In de bouw is sprake van een forse vacaturegroei. Dit komt met name door het lage startniveau in 2014 en de groei van het aantal bouwactiviteiten. In de sectoren industrie, zakelijke dienstverlening en vervoer & opslag voorspelt het UWV een sterke groei van het aantal vacatures in 2015. Wederom loopt de sector zorg & welzijn uit de pas, aangezien hier het aantal vacatures door aangekondigde reorganisaties en beleidsveranderingen met circa 6% afneemt. De verwachte krimp binnen deze sector is volgens het UWV het grootst binnen de ouderenzorg. 

Minder WW-uitkeringen

Als gevolg van de herstellende conjunctuur verwacht UWV in 2015 minder gedwongen ontslagen. Het is mogelijk dat hierdoor voor het eerst sinds 2011 een daling in het aantal WW-uitkeringen op jaarbasis plaatsvindt. Concreet verwacht het UWV een lichte afname van het aantal uitkeringen met circa 10.000 (2%) tot 430.000 aan het einde van het jaar. Aangezien de economie herstellende is, zijn de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van de WW in 2015 positiever dan de prognoses van het UWV van medio 2014.

Het volledige document ten aanzien van de arbeidsmarktprognose kunt u hier nalezen.

Bron: UWV

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.