Thema

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden voor aanvang van het werk besproken tussen de werkgever en de medewerker. De arbeidsvoorwaarden vormen de basis voor de samenwerking. Te beginnen met primaire arbeidsvoorwaarden, zoals loon, werktijden en vakantiedagen. Deze zijn met name wettelijk vastgelegd, overeengekomen in het arbeidscontract of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) opgenomen. Aanvullend worden er secundaire arbeidsvoorwaarden aan toegevoegd, zoals een auto of laptop van de zaak, verlofregelingen of pensioen. Flexibiliteit bieden in arbeidsvoorwaarden vormt een belangrijk punt van aandacht in het behoud en werven van medewerkers.

Artikelen van Trends in HR over onder andere arbeidsvoorwaarden in je mailbox ontvangen?

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF