Artikel
24 jan '14
24 januari '14
3 min

Onderzoek naar arbeidsproductiviteit in publieke sector

Al jaren staat verbetering van de productiviteit en effectiviteit van de publieke sector op de politieke agenda. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties subsidieert nu een onderzoek met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen door onder andere goede voorbeelden ter inspiratie te delen. Het onderzoeksprogramma richt zich op de kernsectoren openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, energie, openbaar vervoer en water.

Het CAOP (Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel) uit Den Haag en het centrum voor Innovaties & Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE) van de TU Delft hebben hiervoor een overeenkomst afgesloten voor een intensieve samenwerking in de periode 2014 – 2018.

Verhoging arbeidsproductiviteit nodig
De samenwerking bestaat uit het doen van onderzoek en het delen van onderzoeksresultaten. Een belangrijke activiteit is dan ook het uitvoeren van een onderzoeksprogramma naar de ontwikkelingen van de arbeidsproductiviteit in de publieke sector.

“In een tijd van bezuinigingen op de publieke sector, waardoor omvang en kwaliteit van de publieke voorzieningen onder druk staan, is het nodig om zoveel mogelijk dezelfde diensten te leveren maar dan met minder geld. Dan is het de vraag hoe je de arbeidsproductiviteit kunt verhogen. Een andere aansporing om de arbeidsproductiviteit te verhogen kwam in 2012 van het SCP, dat in het rapport ‘Waar voor ons belastinggeld?’ schreef dat de overheid de laatste jaren meer geld heeft besteed aan publieke voorzieningen, maar dat het niet heeft geleid tot een evenredig hogere productie.”, zo zegt Loes Spaans, coördinator arbeidsverhoudingen van het CAOP.

Zoeken naar stimulansen
De arbeidsproductiviteit kan op een aantal manieren stijgen, zegt Spaans. “Welke methoden goed werken en breder ingezet kunnen worden, gaan we nu onderzoeken.” Volgens Jos Blank, directeur van het centrum in Delft, is het belangrijk om ook goed naar de wet- en regelgeving te kijken of daar voldoende stimulansen inzitten en geen drempels voor organisaties om doelmatig te werken.

Samen brengen van wetenschap, beleid en praktijk
Het thema sluit goed aan bij de functie van het CAOP als het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in de publieke sector, terwijl de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft veel wetenschappelijke expertise op dit terrein in huis heeft. Spaans: “Samen kunnen we nóg meer stappen zetten in het creëren en delen van kennis, dan dat we apart zouden kunnen doen. Daarnaast wil het CAOP graag een nieuwe leerstoel creëren, die zich bezighoudt met arbeidsproductiviteit in de publieke sector. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat zo’n leerstoel een goede impuls is om kennis te delen en aandacht voor actuele arbeidsmarkthema’s oplevert. Het is een mooie manier om wetenschap, beleid en praktijk van elkaar te laten leren.”

Bron: P&O Actueel, CAOP

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.