Artikel
9 okt '09
9 oktober '09
2 min

Nieuwe versie NVP Sollicitatiecode

De NVP sollicitatiecode is geactualiseerd. Het toegenomen gebruik van het internet om informatie over sollicitanten te vinden, is één van de redenen dat een actualisatie nodig was. Organisaties en sollicitanten horen de regels in de sollicitatiecode in acht te nemen tijdens de werving en selectieprocedure. Deze regels zijn nu op de volgende punten aangepast:

  1. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat informatie over een cliënt dat via internet is verkregen niet altijd betrouwbaar is.
  2. Het gebruik van deze informatie is nu scherper geregeld. De sollicitant dient in een sollicitatiegesprek ingelicht te worden over de gevonden informatie op internet, zodat hij of zij in de gelegenheid wordt gesteld om zich te kunnen weren tegen eventueel onjuiste informatie.
  3. Tegenwoordig wordt een uitnodiging voor een gesprek en een afwijzing vaak per e-mail verstuurd in plaats van per brief.
  4. Als er een noodzakelijke leeftijdsgrens is, dient aangegeven te worden wat hiervoor de reden is. Ook in het geval er een voorkeursbeleid gehanteerd wordt ten behoeve van bepaalde groepen dient de reden vermeld te worden.
  5. De bewaartermijnen van gegevens zijn geregeld. Na de wervings- en selectieprocedure dienen de gegevens vernietigd te worden, tenzij de kandidaat ermee heeft ingestemd dat de gegevens in portefeuille gehouden worden. Echter na één jaar dient opnieuw aan de kandidaat gevraagd te worden of de gegevens nog bewaard mogen blijven.
  6. De sollicitatiecode is ook van toepassing verklaard voor de interne werving en voor externe bemiddelingsbureaus. Als externe bemiddelingsbureaus gegevens van vacaturesites of internet gebruiken voor bemiddeling dienen zij de betrokkenen hiervan op de hoogte te stellen.

Bron: P&O Actueel

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.