Artikel
10 nov '10
10 november '10
3 min

Nieuwe CAO Openbare Bibliotheken 2010-2011

De bonden ABVAKO FNV en CNV Publieke Zaak en de Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken hebben overeenstemming bereikt over een tweejarige CAO Openbare Bibliotheken voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011. De structurele loonsverhoging is 1,25% per 1 januari 2010 en 1% per 1 januari 2011. Door de ruimte te zoeken in de uitwerking van het onderhandelaarsresultaat is zo toch de instemming van alle leden van de sociale partners verkregen. Daarmee is de nieuwe CAO Openbare Bibliotheken een feit.

Modernisering en innovatie
Sociale Partners hebben gekozen voor modernisering en innovatie van de CAO. Veel artikelen zijn gemoderniseerd, begrippen verduidelijkt en diverse (financiële) verplichtingen uitgeruild om het door bonden gewenste koopkrachtbehoud te realiseren en de door de WOB-leden gewenste marktconforme beloning te handhaven. Daarnaast wordt in de CAO niet alles dichtgeregeld, maar is er ruimte voor diversiteit zonder dat dit als ongelijkheid wordt ervaren.

Sociaal Plan
Met ingang van 1 november 2010 geldt een nieuwe Regeling Sociaal Plan. Sociale partners vinden het van belang om in deze tijden van aangekondigde bezuinigingen op het bibliotheekwerk dat de optimale inzetbaarheid van werknemers wordt gegarandeerd, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden. Dat is een gezamenlijk belang van onderneming en werknemers. Uitgaande van bestaande regelingen zoals de aanwijzing van herplaatsingkandidaten en boventalligen conform de criteria van het Ontslagbesluit is het een voor alle partijen gemakkelijk en duidelijk uitvoerbare regeling.

Van werk naar werk
Omdat De Regeling Sociaal Plan onderdeel uitmaakt van de CAO, kon ook gebruik gemaakt worden van artikel BW 7:628 lid 7, om af te wijken van de hoofdregel dat de werkgever het loon moet doorbetalen als er geen werk wordt verricht vanwege een reden die ligt in de risicosfeer van de werkgever. Bij de keuze voor het mobiliteitsplan betaalt de werkgever nog 6 maanden het salaris door (naast het bepaalde persoonlijke mobiliteitsbudget), daarna stopt de verplichting voor de werkgever het salaris door te betalen. In die periode daarna is de werknemer voor zijn inkomen aangewezen op zijn WW-rechten, waarbij het dienstverband feitelijk doorloopt voor de periode die werkgever en werknemer hebben afgesproken in het mobiliteitsplan. Ook in die periode kan de werknemer gebruik blijven maken van alle faciliteiten die hij gekozen heeft om elders werk te krijgen. Dat geeft daadwerkelijk vorm aan “van werk naar werk”.

Werktijdenregeling
Sociale partners hebben gekozen om de bestaande werktijdenreling in de organisatie in stand te laten. Daarmee blijft de bestaande vertaling van de openingstijden in werktijden en diensten, mondeling of schriftelijk vastgelegd, de geldende werktijdenregeling. Alleen als er wijzigingen in die bestaande regelingen worden voorgesteld moet over de wijziging in overleg worden getreden met de OR. In de Kaderregeling werktijden is aangesloten bij de actuele visie op een goede “work-life balance” en de mogelijkheid opgenomen van individueel roosteren. De komende tijd zullen in enkele bibliotheken pilots starten om ervaring op te doen met het stapsgewijs invoeren van individueel roosteren. De kennis en ervaring die zo opgedaan wordt, kan daarna gedeeld worden met de hele branche.

Terugwerkende kracht en AVV

De meeste wijzigingen werken vanaf 1 januari 2010. Er zijn enkele uitzonderingen. Zo werkt de Regeling Sociaal Plan vanaf 1 november 2010. De veranderingen rond de jeugdschalen, ORT en reiskosten werken vanaf 1 januari 2011. Voor de nieuwe CAO zal ook een algemeen verbindend verklaring (AVV) worden gevraagd, opdat ook niet-leden van de WOB gebonden zijn aan de CAO-bepalingen.

Ad van Zutphen
Directeur Driessen

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.