Artikel
24 apr '15
24 april '15
2 min

Hoe behoudt u het vrouwelijke talent in uw organisatie?

Uit onderzoek blijkt dat mannen langer in dezelfde organisatie blijven werken, terwijl vrouwen de organisatie na enige tijd verlaten. Redenen zoals het ervaren van een werk privé conflict of een gebrek aan stimulatie voor persoonlijke ontwikkeling binnen een bedrijf worden benoemd. Maar ook het ontbreken van rolmodellen in een organisatie. Hoe kunt u hier als organisatie op inspelen?

Persoonlijke ontwikkeling op maat

In de verschillende levensfasen van een vrouw zal worden bepaald welke prioriteit het werk heeft en in hoeverre zij in staat is zich te richten op haar ontwikkeling. Door meer persoonlijke ontwikkeling op maat zal zij de kans krijgen zichzelf te blijven uitdagen en de betrokkenheid bij de organisatie weten te behouden.

Daarnaast is het van belang in te spelen op alle levensfasen, zoals bijvoorbeeld bij een zwangerschap. Tijdens het zwangerschapsverlof is het goed om het contact met de medewerkster in stand te houden, zodat de binding met uw organisatie behouden blijft. Door het verzorgen van gedegen herintredingsprogramma’s op maat is het makkelijker om terug te keren in de organisatie. Het faciliteren van kinderopvang (zowel intern als extern) kan hier een bijdrage aan leveren zodat het terugkeren in de organisatie makkelijker is.

Juiste werk- en privébalans

Uit onderzoek is gebleken dat veel vrouwen na hun zwangerschap weer zouden willen beginnen met werken als het mogelijk is om de werktijden goed af te stemmen met het privéleven. Meer flexibiliteit in werktijden en het faciliteren van thuiswerken kunnen eraan bijdrage om medewerkers te behouden in uw organisatie. Hierbij geldt tevens dat duidelijke communicatie en overleg van belang is.

Het creëren van rolmodellen

Door het creëren van rolmodellen worden vrouwen gestimuleerd om hun ambities waar te maken. Het is als organisatie goed om sociale contacten tussen vrouwen te stimuleren. Op deze manier kunnen zij ervaringen van anderen horen en leren én gebruiken voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

Vrouwen en mannen starten hun carrière met hetzelfde niveau van intelligentie, opleiding en betrokkenheid. Echter groeien vrouwen in vergelijking tot mannen minder ver door binnen een organisatie. Benut u als organisatie het talent van de vrouwen voldoende? Deze vraag wordt een steeds belangrijke aandachtspunt, zeker in de toekomstige krapte van de arbeidsmarkt.

Bron: Scriptie “Onderzoek naar de effecten van organisatie factoren op de doorstroom van vrouwen naar de top en de do’s en dont’s van genderspecifiekbeleid. (Hoofdstuk 1 en Bijlage 2)