Artikel
12 feb '14
12 februari '14
3 min

Hervorming arbeidscontracten uitgesteld

Nu kunnen werkgevers nog drie jaar of drie tijdelijke contracten geven. Met de wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid wordt dit per 1 juli 2014 nog maximaal 2 jaar. Daarnaast wordt de tussenperiode waarbinnen contracten als opvolgend worden gezien, verlengd van drie naar zes maanden. De wijzigingen in de flexwet is een afspraak uit het vorig jaar gesloten sociaal akkoord tussen het kabinet en de sociale partners. Hervorming van de wet dient te voorkomen dat werknemers te lang met tijdelijke contracten te maken hebben en beoogd dat ze sneller een vast contract krijgen. Nu willen VVD en D66 dat de hervorming van de wet met een jaar wordt uitgesteld tot 1 juli 2015.

Van Nieuwenhuizen van de VVD vreest namelijk dat door de hervorming van de flexwet, mensen sneller op straat komen te staan. Waar werkgevers nu nog drie jaar hebben om iemand op tijdelijke basis in te zetten, wordt dit straks twee jaar. Gelet op de huidige economische omstandigheden neemt het risico toe dat tijdelijke werknemers na twee jaar al op straat komen te staan, aldus van Nieuwenhuizen.  Wanneer de hervorming met een jaar wordt uigesteld, zal dat mogelijk meer lucht geven op de arbeidsmarkt. Vooral voor jongeren en ouderen pakt dit gunstiger uit.

Van Weyenberg van D66 wil daarbij ook nog dat de hervormingen in de flexwet sneller worden geëvalueerd om te kijken of het wel tot het gewenste effect leidt. Heerma van het CDA gaat nog een stap verder en ziet helemaal niets in de hervorming van de flexwet. Volgens hem verslechtert dit de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. Het met een jaar uitstellen maakt de hervorming niet ineens beter. Hij wil dan ook dat de wijzigingen helemaal niet doorgaan.

De VVD en D66 kiezen voor 1 juli 2015, omdat de hervorming van de flexwet dan gepaard gaat met het nieuwe ontslagrechtsysteem. Dit laatste is een andere afspraak uit het sociaal akkoord. Door beide wijzigingen samen te laten vallen wordt het, volgens beide partijen, voor werkgevers aantrekkelijker om mensen aan te nemen.

Woensdag 12 februari bleek er een meerderheid in de Tweede Kamer te zijn om de hervorming van de arbeidscontracten met een jaar uit te stellen en gelijk te laten lopen met de invoering van het nieuwe ontslagrechtsysteem per 1 juli 2015. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft aangegeven het niet noodzakelijk te vinden om de hervorming van de arbeidscontracten met een jaar uit te stellen, maar wilde de wens  van de Kamer niet blokkeren. Vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben in een eerste reactie al laten weten het er niet mee eens te zijn dat de hervorming met een jaar wordt uitgesteld en zijn teleurgesteld in de Kamer.

Bron: www.nu.nl 

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.