Artikel
26 jan '18
26 januari '18
3 min

Herkennen van talent

Voor de komende jaren staat het aantrekken van talent ook weer als een van de grootste HR-wensen op het lijstje. In de praktijk blijkt dat het nog vaak zoeken is naar de juiste aanpak om talent te binden aan de organisatie.

Het belang van binden aan de organisatie is dat het vaak goedkoper is om talent te behouden, dan om nieuw talent te werven en vervolgens ook nog binnen te halen bij je organisatie. Als het talent eenmaal aan de slag is binnen de organisatie dan zijn kwaliteiten en zwaktes bekend. Deze kwaliteiten en zwaktes dienen bij nieuwe kandidaten nog ingeschat te worden. Bovendien trekt talent binnen je organisatie ook ander talent aan.

Herkennen ontwikkelingsmogelijkheden

Organisaties investeren steeds meer in ontwikkelprogramma’s en jaarlijkse beoordelingsgesprekken worden steeds meer ontwikkelingsgericht. Hierbij is het van belang dat managers in staat zijn om het talent van medewerkers te bepalen, anders kan dit als gevolg hebben dat het ontwikkelingstraject niet in alle gevallen goed aansluit bij de medewerker. Het belang van het herkennen en juist inzetten van ontwikkelingsmogelijkheden die aansluiten bij de talenten van een medewerker is daarom van cruciaal belang.

Uit verschillende onderzoeken blijkt bovendien dat het herkennen van eigen talent van de medewerker bijdraagt aan de prestaties. Dit wordt ervaren door zowel de medewerker als de leidinggevende. Medewerkers die bewust zijn van hun eigen talenten blijken proactief hun talent in te zetten, meer taken op de pakken die niet zijn opgenomen in hun functieprofiel en de eigen werkzaamheden op een efficiëntere manier aan te pakken.

Rol van leidinggevende

De rol van de leidinggevende is ook van invloed op de mate waarin de medewerker zijn eigen talenten herkent. Op het moment dat de leidinggevende veel ondersteuning biedt aan medewerkers op het gebied van het ontdekken en benutten van talent, is het niet zozeer van belang dat de medewerkers zelf zijn talenten herkent. Dit wordt dan gecompenseerd door de ondersteuning die de leidinggevende biedt. Leidinggevenden hebben daarom een compenserende rol in het proces. Een hoge mate van ondersteuning van de leidinggevende zorgt voor een betere prestatie van medewerkers die hun talent niet goed herkennen. Medewerkers geven in dit geval ook aan dat zij door de ondersteuning beter kunnen presteren. Op het moment dat de medewerker zelf zijn talenten herkent dan is de rol van de leidinggevende hierin minder van belang.

Bindende factor

De rol van zowel de medewerker als de leidinggevende is daarom van belang bij het ontdekken en inzetten van talenten. Op het moment dat er daadwerkelijk instrumenten op het gebied van talent en ontwikkeling geïmplementeerd gaan worden binnen een organisatie is dan ook een gezamenlijke rol van de medewerker als manager vereist.

Bron: Tijdschrift voor HRM, HR praktijk, Management Team.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.