Artikel
4 sep '12
4 september '12
3 min

Feiten over de arbeidsmarkt in de publieke sector

Het aanbod en de vraag naar personeel is één van de meest besproken onderwerpen van de afgelopen tijd. Binnen de publieke sector is dat niet anders. Nu kun je er lang over praten, maar het is vooral belangrijk om te weten hoe de vraag en aanbod van personeel in elkaar zit en wat je er mee kunt doen in het voordeel van je organisatie. De arbeidsmarkt in de publieke sector blijkt er één van extremen te zijn. De snelst groeiende sector en één van de hardst krimpende sectoren zijn beide binnen de publieke sector vertegenwoordigd.

Openbaar bestuur koploper in afname banen
Het contrast tussen de verschillende (sub)sectoren in de publieke sector is groot. Volgens de arbeidsmarktprognose 2012-2013 van het UWV verdwijnen er binnen het openbaar bestuur, zoals gemeenten, provincies en het rijk, dit jaar 26.000 banen. In 2013 verdwijnen er volgens de prognose nog eens 17.000 banen binnen het openbaar bestuur. Daarmee is het openbaar bestuur als sector in negatieve zin koploper als het gaat om het verlies van werkgelegenheid binnen de totale arbeidsmarkt. Kijken we verder naar andere sectoren die onderdeel zijn van de publieke sector, dan zien we dat het aantal banen in het onderwijs het volgende jaar gelijk blijft en dat de sector cultuur, sport en recreatie te maken heeft met een relatief kleine teruggang van 1.000 banen.

Zorgsector banenmotor
De absolute koploper in positieve zin is de sector zorg & welzijn. Dit jaar is de verwachting dat het aantal nieuwe banen de 40.000 haalt en volgend jaar zouden er in de sector zorg & welzijn wederom 41.000 nieuwe banen bijkomen. In geen enkele andere sector stijgt het aantal banen en daarmee de behoefte aan personeel zo hard als in de sector zorg & welzijn. Het UWV noemt zorg & welzijn daarom de “banenmotor van Nederland.” De groei van de zorgsector en de krimp in andere delen van de publieke sector biedt ook kansen voor intersectorale mobiliteit. Mensen die binnen de gemeente boventallig zijn, zouden bijzonder waardevol kunnen zijn in de zorgsector. De kunst is wel om die verbindingen te realiseren.

Juiste mens, juiste plek
De sectoren die samen de publieke sector vormen (overheid, onderwijs, cultuur, zorg & welzijn) hebben allemaal met hun eigen personele uitdagingen te maken. HRM’ers binnen de publieke sector stellen zich vaak de vraag; Hoe kunnen we het beste uit onze mensen halen en hoe zorgen we ervoor dat iedereen op de juiste plek zit of daar naar toe beweegt? Het veel gehoorde ‘meer doen met minder mensen’ kan namelijk alleen werkelijkheid worden als de juiste mens op de juiste plek zit.

HRM_Solutions
Om organisaties daarbij te ondersteunen heeft Driessen HRM Solutions ontwikkeld. U werkt graag met goede mensen binnen uw organisatie. Of het nu gaat om uw directe collega’s, vervangers of tijdelijke specialisten: u wilt graag de juiste mens op de juiste plek krijgen en houden. Maar ook de mogelijkheid bieden om die plek te vinden. Met de HRM-oplossingen van Driessen beschikt u altijd over de juiste mensen om te doen wat er vandaag van u wordt verwacht.

HRM Solutions van Driessen
Werving & Selectie • Consultancy • Marktplaats externe inhuur • Mobiliteit • Flex- en Vervangingspools • Opleidingen

Wilt u meer informatie over HRM_Solutions? Kijk dan op www.driessen.nl of neem dan contact op met Michel van Hoeij via 0492 – 50 66 66 of michel.vanhoeij@driessen.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.