Artikel
11 jan '12
11 januari '12
2 min

De onderwijs­ar­beids­markt en personeels­be­leid

Op de arbeidsmarkt blijkt dat steeds meer mensen kiezen voor het onderwijs. In het primair onderwijs is dit zichtbaar in de vorm van een daling van het aantal openstaande vacatures. De komende jaren zal het leerlingenaantal echter afnemen, waardoor er in de nabije toekomst minder leraren nodig zijn. Wegens vergrijzing komt de komende jaren een uitstroom van oudere docenten tot stand. Dit heeft tot gevolg dat de vraag naar jonge medewerkers stijgt. Een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeelsbestand in het primair- en speciaal onderwijs is naar aanleiding van deze ontwikkelingen van belang.

Omgaan met ontwikkelingen
Een effectief mobiliteitsbeleid helpt bij voorkoming van de afvloeiing van overtollig personeel. Een activerend personeelsbeleid stimuleert de kans op het aantrekken van nieuwe medewerkers en dient als instrument voor loopbaanontwikkeling, professionalisering en duurzame inzetbaarheid van huidig personeel. Aan schoolbesturen is de taak een goed personeelsbeleid te voeren en scholing en ontwikkeling te stimuleren. De Wet BIO draagt door middel van bekwaamheidsdossiers onder andere zorg voor de kwaliteit en ontwikkeling van docenten. De kwaliteit en betrokkenheid van leidinggevenden en medewerkers is echter doorslaggevend voor de uitvoeringspraktijk van dit beleid.

Activerend personeelsbeleid
Aan de basis van al deze activiteiten ligt een heldere analyse en diagnose van de huidige situatie. Meten is weten. Maar heeft u voldoende inzicht in de effecten van het bestaande personeelsbeleid op vitaliteit, mobiliteit en ontwikkeling van uw medewerkers? En met welke zaken dient u rekening te houden om uw medewerkers te activeren, verbinden en bewegen? De HRM-studiedag: activerend personeelsbeleid, op dinsdag 13 maart 2012, biedt u een mooie kans om zowel theoretische als praktische toelichting te krijgen op de belangrijkste onderdelen om te komen tot een activerend personeelsbeleid.

Deze studiedag maakt onderdeel uit van een exclusieve leergang, bestaande uit een vijftal interactieve HRM-studiedagen voor het primair en speciaal primair onderwijs. Bekijk hier het volledige programma.

Bron: A&O-fonds, PO-raad