Artikel
4 sep '12
4 september '12
3 min

De arbeidsrelatie, werken aan variatie en verandering

De tijd dat werknemers wekelijks een loonzakje kregen op vrijdag ligt alweer decennia achter ons. De arbeidsrelatie en de daaraan gekoppelde verloning van medewerkers kent tegenwoordig vele vormen. Hoewel elke variant ooit bedacht is om tegemoet te komen aan een bepaalde behoefte, is het er de afgelopen jaren niet duidelijker op geworden.

Cultuurverandering

De opkomst van verschillende soorten arbeidsrelaties heeft te maken met een cultuurverandering in Nederland. Vroeger was ‘baanzekerheid’ nog het doel van menig werknemer, tegenwoordig staat ‘werkzekerheid’ en een gezonde ‘work/life balance’ bovenaan. Men gaat niet meer voor een baan voor het leven, maar voor uitdagend werk met meer variatie en genoeg tijd voor zaken buiten het werk om, zoals gezin en ontspanning. Er wordt meer gewisseld van werkgever om zo meer indrukken en ervaring op te doen. Daarnaast zorgt de huidige economische situatie ervoor dat niet alle organisaties zich voor langere termijn kunnen binden aan een werknemer. Werkgevers zoeken dus ook naar arbeidsrelaties die het beste bij hun organisatie passen.

Cijfers

Als we ons baseren op gegevens van het CBS dan blijkt dat de huidige werkzame beroepsbevolking uit 7,4 miljoen werkenden bestaat. Het aantal part-time werknemers binnen die groep is de afgelopen 10 jaar gestegen van 2,4 miljoen naar 3 miljoen werknemers. Mensen kiezen er in deze tijd ook steeds vaker voor om voor zichzelf te beginnen. In 2012 waren er bijvoorbeeld voor het eerst meer dan een 1 miljoen ZZP-ers in Nederland. De flexibele arbeidsrelatie heeft tussen 2001 en 2011 ook een aanzienlijk groei doorgemaakt van 13 naar 18 procent van de beroepsbevolking.

Niet alleen het aantal flexwerkers is de afgelopen jaren gestegen, ook het aantal flexibele arbeidsvormen is toegenomen. Met nam payroll heeft de laatste 10 jaar sterk aan populariteit gewonnen. Via een payroll-constructie verzorgt de betreffende organisatie zelf de werving & selectie van een nieuwe arbeidskracht, maar laat de verantwoordelijkheid en organisatie van de belangrijke randvoorwaarden die bij formeel werkgeverschap horen over aan een payroll-organisatie. Simpel gezegd houden betrokken organisaties zo meer tijd over voor hun kerntaken, omdat ze een gedeelte van het regelwerk dat bij werkgeverschap hoort uitbesteden.

Variatie zorgt voor vragen

Door de grotere variatie in arbeidsrelaties is het er voor organisaties en HRM’ers in het bijzonder in de afgelopen jaren niet altijd duidelijker op geworden. Welke mogelijke financiële risico’s zitten er aan de inzet van ZZP’ers? Hoe richt ik mijn flexibele schil zo optimaal mogelijk in? Hoe regel ik de verloning van mijn verschillende medewerkers zo efficiënt mogelijk? Allemaal vragen die in veel organisaties gesteld worden en goed beantwoord moeten worden.

Payroll_Solutions

Om organisaties daarbij te ondersteunen heeft Driessen Payroll_Solutions ontwikkeld. De belangrijke randvoorwaarden bij al uw administratieve HRM-werkzaamheden wilt u goed organiseren, ongeacht of het om vast of flexibel personeel gaat. Wij helpen u graag hierbij: van het ondersteunen of (gedeeltelijk) overnemen van de personeels- en salarisadministratie, het verzorgen van uw bovenwettelijke uitkeringsadministratie of ZZP-contractmanagement tot het uitbesteden van werkgeverschap via payroll. Uitgangspunt is altijd: het juiste salaris en een helder contract voor uw mensen, minder regelwerk en risico voor u.

Ad van Zutphen
Directeur Driessen

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.