Artikel
6 mei '22
6 mei '22
5 min

Maak kennis met de amplitieve kijk op werkgeluk

Amplitie is een term die je naast werkgeluk misschien dit jaar al vaker voorbij hebt zien of horen komen. De aandacht en kennis voor de amplitieve denk- en werkwijze neemt een vlucht bij organisaties en medewerkers. Amplitie richt zich op het versterken van het menselijk kapitaal met als doel om het welzijn te bevorderen en het functioneren te verbeteren met een groter organisatiesucces tot gevolg. Kortom, blije medewerkers, organisaties én klanten. Spreken we dan niet gewoon over het creëren van werkgeluk? In dit artikel legt Talent College uit hoe naar werkgeluk en amplitie te kijken.

Misvatting omtrent werkgeluk

Welkom in 2022. Een tijd waarin door de toegenomen welvaart de arbeidsmarkt en onze houding omtrent arbeid zijn veranderd. Met als gevolg dat werkgeluk steeds hoger op de agenda is komen te staan en het een belangrijke werkgerelateerde trend is geworden. Tot zover waarschijnlijk niets nieuws voor jou. Toch ervaren we in de praktijk vaak een misvatting omtrent (werk)geluk waar we even bij stil willen staan. Voor de goede orde gaan we hier in op de misvatting omtrent geluk in het algemeen, omdat hier meer onderzoek naar is gedaan dan geluk in de werkcontext. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze misvatting, omdat dit een grote weerslag heeft op de aanpak van welzijn in organisaties.

Velen beschouwen geluk als een positieve emotie die de kwaliteit van leven weerspiegelt. Lees: je voelt je happy. Bij een positieve emotie gaat het erom dat je meer positieve gevoelens hebt dan negatieve gevoelens. Dit noemen we ook wel hoog emotioneel welbevinden. Geluk is echter veel meer dan een gevoel ervaren. Het meest wezenlijke verschil tussen een geluksgevoel en geluk is dat een geluksgevoel van tijdelijke aard is. Die vervolgens door een negatieve ervaring helaas snel weer kan verdwijnen. Even een voorbeeld: Jouw organisatie heeft werkgeluk omarmd en verzorgt een yogasessie tijdens werktijd. Even weg van je bureau, even uitzoomen en lekker ontspannen. Na dat uur voel je je heerlijk en kan je de rest van de werkdag aan. Totdat de telefoon gaat met een klagende klant, je door de file te laat op je afspraak komt of die al ietwat vervelende collega weer naast je bureau staat met een vraag. Je snapt het, binnen enkele minuten is je geluksgevoel alweer overschaduwd door negatieve gevoelens. Weg werkgeluk?

3 elementen van geluk

Vanuit de positieve psychologie (waar amplitie haar basis vindt) kijken we naar werkgeluk op de lange termijn en streven we naar wat het concept geluk is: een langdurige en stabiele positieve staat van zijn. Hierbij moet je ook weten hoe geluk tot stand komt en welke factoren daar invloed op hebben: 10% omstandigheden, 50% genetisch bepaald en 40% bewust gedrag. Als we dit door vertalen naar werkgeluk heeft de werkgever dus slechts voor 10% invloed op het geluk van haar mensen. Toch ervaren we in de praktijk dat veel organisaties thema’s als werkgeluk en vitaliteit laten invullen door een externe vitaliteitspartij die tijdelijk aanwezig is. Of dat er losse events/ workshops georganiseerd worden die enkel zorgen voor het tijdelijke geluksgevoel. Bovendien komt het beleid op werkgeluk en de bijpassende interventies vaak top-down tot stand. Zo creëer je voor medewerkers omstandigheden, die slechts 10% effect hebben.

Met amplitie benaderen we werkgeluk van binnenuit en streven we ernaar om naast de 10% omstandigheden ook invloed uit te oefenen op het bewuste gedrag van de medewerker, wat 40% invloed heeft op geluk. Dit is alleen te bereiken door amplitie in het DNA van een organisatie te krijgen met als resultaat: een mensgerichte bedrijfscultuur waarin voor iedereen ruimte is voor groeigedrag. Sleutelwoorden hierbij zijn faciliteren en motiveren. Oftewel je stelt medewerkers in de gelegenheid én je motiveert hen om hun eigen werkgeluk te vergroten, zonder hierbij de verantwoordelijkheid uit handen te nemen. Vanuit Talent College bereiken we dit door amplitiedeskundigen binnen organisaties op te leiden en door ‘coaching on the job’ de positieve organisatieontwikkeling te begeleiden. Zo wordt werkgeluk niet slechts een agendapunt, maar een belangrijke kernwaarde binnen de organisatiecultuur.

Amplitief werken aan werkgeluk

Het is van belang om amplitief te werken aan werkgeluk. Hiervoor is het goed om inzicht te krijgen in het verschil in curatief, preventief en amplitief te werk gaan. Bij curatief en preventief ligt vaak de focus op de risico- en probleemgroepen onder medewerkers en wordt datgene wat ongelukkig maakt opgelost of voorkomen. Je bent dan bezig met werkgeluk herstellen en behouden. Wil je echter werkgeluk vergroten, dan is het van belang om amplitief te kijken naar kansen en groeimogelijkheden.

Werken aan amplitie houdt dus in dat je focust op datgene wat goed gaat en gewenst is. Hierin gaan we altijd bottom up te werk, zodat we samen met medewerkers kunnen ontdekken, onderzoeken en experimenteren. Hierdoor zie je ook positieve effecten op curatief en preventief vlak, zoals een verlaging van het verzuimcijfer. Dit zijn echter bijkomende positieve resultaten en geen doelen op zich. De amplitieve denk- en werkwijze heeft het vermogen tot groei, omdat je je niet beperkt tot oorzaken en juist werkt aan potentieverwezenlijking.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.