Branded
9 feb '24
9 februari '24
6 min

Verzuim voorkomen: focus op preventie of juist op amplitie?

Naast de bekende focus op preventie, wat al lange tijd een speerpunt is voor veel organisaties, focussen steeds meer organisaties zich de laatste tijd op amplitie en een amplitieve werkwijze. Hiermee vergroot en versterk je wat goed gaat bij medewerkers.

Er is een trend gaande in de traditionele aanpak van verzuim, waarbij een werkgever zich vaker op een positieve manier ‘bemoeit’ met zijn medewerkers. Steeds meer werkgevers weten wat speelt bij hun medewerkers en willen het werkgeluk vergroten om hiermee ook te zorgen voor duurzame inzetbaarheid. Verzuim 100 procent voorkomen is een utopie. Er zal altijd sprake zijn van curatie. Preventie bevordert de gezondheid en het welzijn van medewerkers waardoor zij minder snel uitvallen, betere prestaties leveren en meer werkgeluk ervaren.

Amplitie: versterk het positieve

Naast preventie is ook amplitie een steeds vaker gehoorde term binnen verzuimbeheer. Amplitie gaat verder dan traditioneel verzuimbeheer. De focus ligt op het inrichten van een gezonde en ondersteunde werkomgeving. Het doel is niet alleen om medewerkers weer aan het werk te krijgen na ziekteverzuim (curatie/’probleemgroep’), of om te voorkomen dat ze uitvallen (preventie/risicogroep), maar juist om het potentieel van de ‘gezonde’ verder te benutten en die groep te versterken (amplitie/alle medewerkers). Door aandacht te schenken aan de sterke punten van medewerkers en een positieve werkcultuur te bevorderen, kan een organisatie veerkracht opbouwen en stress verminderen. Deze filosofie is ontstaan doordat traditionele curatieve maatregelen niet voldoende bleken te zijn om de complexiteit van moderne arbeidsomstandigheden aan te pakken.

Curatie, preventie, amplitie

“Je verschuift de focus van oplossen en genezen wat niet goed is (curatie), naar versterken wat wel goed is (amplitie)”, licht Jip van der Pol, manager, mens, merk en productontwikkeling van Bloeij toe. “De eerste stap in amplitief werken, is bewustwording creëren zodat je weet waar je als organisatie staat. “Amplitie is geen vervanging van curatie en preventie, maar juist een aanvulling daarop. Het is een focus in de werkwijze. De reikwijdte is daarnaast groter. Amplitie richt zich op alle medewerkers, ook op diegenen die goed functioneren. Organisaties zijn van nature geneigd om veel aandacht te geven aan een kleine groep waarmee het minder goed gaat. Hierdoor heb je vaak te weinig aandacht voor het versterken, fitter en gezonder maken van de hele groep. Doe je dat wel, dan worden de probleemgroep en de risicogroep vanzelf kleiner.”

“Amplitief werken vraagt om anders denken, inclusief daarbij behorende investeringen. In middelen en mensen, maar vooral in bewustwording en aandacht. Begin met kleine stappen en begin met positief communiceren/stimuleren. Optimistische medewerkers zijn weerbaarder en zorgen dat collega’s ook vrolijker en gelukkiger worden. Het is van belang de positieve spiraal te stimuleren, niet de negatieve.”

Zo pas je een amplitieve aanpak toe

De theorie en achterliggende gedachten zijn helder, maar hoe pas je praktisch een amplitieve aanpak toe? Wij geven een aantal praktische voorbeelden.

Voorbeeld 1: talentontwikkeling

Stimuleer medewerkers om hun sterke punten te ontdekken en deze te benutten. Dit vergroot niet alleen het zelfvertrouwen, maar draagt ook bij aan een gevoel van voldoening en betrokkenheid. Dit kun je doen op een aantal vlakken.

Tips:

 • Voer een beoordelingsgesprek of groei-/ontwikkelgesprek.
 • Zorg voor een verzuim- of een gezondheidsbeleid.
 • Voer blijfgesprekken, vraag eens waarom mensen bij je werken.
 • Zorg dat mensen in hun kracht staan, laat ze ontdekken wat hun talenten zijn en creëer een omgeving waarin ze die kunnen ontwikkelen.

Voorbeeld 2: positieve werkcultuur

Een positieve werkcultuur kan bijdragen aan het welzijn van medewerkers. Dit kan worden bereikt door open communicatie te stimuleren, successen te vieren en waardering te tonen.

Tips:

 • Creëer een feedbackcultuur waarin positieve prestaties worden erkend.
 • Organiseer teambuildingactiviteiten om de teamgeest te versterken.
 • Zorg voor een fijne werksfeer door in gesprek te blijven met medewerkers en ook écht aan te pakken wat zij teruggeven.
 • Stimuleer vriendelijk gedrag, geef zelf het goed voorbeeld en betrek leidinggevenden hierbij.
 • Vier bewust successen.

Extra tips:

 • Heb je al eens gedacht aan hersteldagen na drukke periodes?
 • Heb je een plan waarin je beschrijft hoe jouw medewerkers meer energie gaan krijgen, in plaats van minder druk?

Mens en werk maken elkaar beter

Bloeij neemt opdrachtgevers mee op weg van curatie naar amplitie. Met hoge verzuimcijfers is vaak de eerste focus om deze omlaag te krijgen. Logisch. Maar tegelijkertijd focussen op amplitief werken helpt om te zorgen dat de ‘hele groep’ sterker wordt. Hierdoor wordt de instroom in verzuim lager en pak je het ‘probleem’ dus van twee kanten aan.

Bloeij gelooft dat mens en werk elkaar beter maken. De adviseurs hebben zo’n 30 procent meer tijd om organisaties te helpen om verzuim te voorkomen en medewerkers te versterken. Naast verzuimbegeleiding en preventieve spreekuren heeft de arbodienst ook begeleiding bij arbeidsmobiliteit geïntegreerd als essentieel onderdeel van de dienstverlening.

Ben op tijd bij mobiliteit

Bloeij gebruikt de amplitieve werkwijze ook in de mobiliteitstrajecten die zij uitvoeren. Eén van de manieren om amplitiever te werken heeft te maken met de juiste mens op de juiste plek zetten.

Stel: je voert als organisatie goede blijf- of groeigesprekken. Hieruit komt naar voren dat een medewerker niet helemaal lekker op zijn plek zit. Je probeert aanpassingen in de functie te doen en kijkt of job crafting mogelijk is. Misschien is intern een andere functie om het werkgeluk weer terug te vinden beter passend. Lukt dat niet, dan is de tweede stap kijken of je de medewerker kunt helpen om extern wat anders te gaan zoeken, passend bij talenten. Een kortdurend van werk naar werk-traject kan een oplossing zijn. Ook daarvoor kan Bloeij worden ingezet.

Tweede spoor

Soms wordt iemand toch ziek en in het eerste ziektejaar blijkt dat de eigen functie, aangepaste functie of andere functie in de organisatie niet meer passend te maken is. Dan ben je als werkgever verplicht om een tweede spoor in te zetten. Ook dat doet Bloeij en ook nog eens op een amplitieve manier. Er is in een dergelijk traject vaak veel negativiteit en onzekerheid. Bloeij maakt het traject amplitief/positief door écht te kijken naar de mens. Wat heeft de medewerker nodig? Daarnaast wordt juist gefocust op talenten en kansen en niet alleen naar beperkingen gekeken. “We helpen de medewerker weer positief te laten denken en stimuleren om vooruit te kijken. Dat doen we door extra tijd én aandacht.”, licht Jip toe.

Duurzame toekomst door amplitie

In deze tijd is het belangrijk om een goede werk-privébalans te hebben en komt er meer aandacht voor welzijn. Een focus op preventie en amplitie spelen een sleutelrol bij het creëren van een veerkrachtige en productieve werkomgeving. Door bewust te investeren in gezondheid, zowel fysiek als mentaal, en positieve elementen in de organisatie te versterken, leg je als organisatie een basis voor een duurzame toekomst met gemotiveerde en betrokken medewerkers.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 2 / 2. Aantal stemmen 12

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.