Artikel
5 apr '24
5 april '24
4 min

10 tips voor meer werkgeluk

Medewerkers die niet gelukkig zijn, krijgen hier vaak impliciet zelf de schuld van. Ze zouden niet de juiste prioriteiten stellen of niet vaak genoeg lachen. Het is echter belangrijk op te merken dat het welzijn van werknemers vaak wordt beïnvloed door factoren binnen de organisatie zelf. We bieden je 10 tips die het werkgeluk bevorderen en een positieve werkomgeving stimuleren.

1. Geef medewerkers autonomie
Steeds vaker blijkt dat medewerkers die weinig regelruimte hebben meer stress ervaren en daardoor ontevreden zijn. Het bieden van autonomie en regelruimte aan medewerkers is essentieel voor hun werkgeluk. Hoe meer medewerkers het gevoel hebben dat ze hun eigen werk kunnen indelen, hoe tevredener ze zijn. Zelfs de kleinste hoeveelheid regelruimte kan al zorgen voor gelukkigere medewerkers. Werkgevers kunnen dit bevorderen door flexibele werkuren, thuismogelijkheden en het bijvoorbeeld jobcrafting.

2. Pak kleine ongemakken aan
Medewerkerstevredenheid kan sterk beïnvloed worden door kleine dagelijkse ergernissen, zeker als het er meerdere zijn. Een koffiezetapparaat dat niet goed werkt of dezelfde informatie die twee keer ingevuld moet worden? Zorg ervoor dat die kleine ergernissen worden aangepakt. Het oplossen hiervan draagt bij aan een positieve werkomgeving. Werkgevers moeten luisteren naar de zorgen van hun medewerkers en proactief oplossingen bieden.

3. Geef eerlijke beloning
Hoe groter het verschil tussen wat medewerkers menen te moeten verdienen en wat zij daadwerkelijk verdienen, hoe minder gelukkig zij zullen zijn. Transparantie en eerlijkheid in beloningsstructuren zijn cruciaal voor het behoud van werknemersgeluk. Werknemers moeten het gevoel hebben dat hun inspanningen eerlijk worden gewaardeerd en beloond, om gevoelens van onrechtvaardigheid en ontevredenheid te voorkomen. Het is vooral de perceptie die belangrijk is bij dit punt. Kleine verschillen zijn niet erg. Grote verschillen zorgen voor ongelukkige medewerkers en uiteindelijk tot verloop.

4. Pak familieproblemen aan
Een kind krijgen is fantastisch, maar kan ook voor veel stress zorgen. Werkgevers kunnen ondersteuning bieden aan werknemers die worstelen met persoonlijke uitdagingen, zoals het ouderschap. Flexibele verlofregelingen, kinderopvangfaciliteiten en emotionele steun bij bijvoorbeeld een scheiding kunnen helpen om de stress hiervan te verminderen en het welzijn van werknemers te bevorderen.

5. Creër betekenisvol werk
Om tevreden te zijn op het werk, moeten medewerkers het gevoel hebben dat ze vooruitgang boeken. Het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en het gevoel hebben dat ze een verschil maken, is essentieel voor werkgeluk. Werkgevers moeten duidelijke doelen stellen, feedback geven en kansen bieden voor professionele groei en ontwikkeling.

6. Geef effectieve feedback
Ten aanzien van tevredenheid geldt ‘geen nieuws is slecht nieuws’. Negatieve feedback kan pijnlijk zijn, maar het biedt de kans om te verbeteren. Medewerkers die positieve feedback ontvangen kunnen een euforisch gevoel ervaren. Constructieve feedback is van onschatbare waarde voor de persoonlijke en professionele groei van werknemers. Werkgevers moeten een cultuur van open communicatie en feedbackcultuur bevorderen, waarbij zowel positieve als negatieve feedback op een respectvolle en constructieve manier wordt gegeven en ontvangen.

7. Bied een gevarieerde uitdagende werkomgeving
Medewerkers zijn over het algemeen meer tevreden met hun baan als deze complexer en gevarieerder is. De baan moet complex, maar niet onmogelijk zijn. Dan hebben medewerkers het gevoel dat hun potentieel benut wordt. Als een baan te gemakkelijk is, kan een bore-out op treden. Probeer daarom waar mogelijk een functie gevarieerder te maken. Werkgevers kunnen de motivatie en het werkgeluk van werknemers vergroten door kansen te bieden voor professionele ontwikkeling.

8. Geef ondersteunend leiderschap
Medewerkers klagen vaak dat het topmanagement niet communiceert over de visie van de organisatie. Medewerkers willen het gevoel hebben dat zij gewaardeerd worden, dat ze iets terugkrijgen voor hun inspanningen. Leiderschap dat gericht is op het welzijn en de ontwikkeling van werknemers draagt bij aan een positieve werkcultuur.

9. Begrijp overgangsperiodes
Na ongeveer twee maanden in een nieuwe baan ervaren medewerkers een geluksgevoel. Dit gevoel begint weer te verdwijnen na ongeveer zes maanden. Hoe ontevredener medewerkers in hun vorige baan waren, hoe groter het geluksgevoel dat ze in hun nieuwe baan ervaren. Door extra ondersteuning en aandacht te bieden door onboarding aan te bieden, kunnen werkgevers het aanpassingsproces vergemakkelijken en het welzijn van nieuwe werknemers bevorderen.

10. Gelukkig in het leven, gelukkig op het werk
Mensen die over het algemeen gelukkig zijn, zijn ook gelukkiger op hun werk. De andere kant van het verhaal is dat minder gelukkige mensen, over het algemeen minder tevreden zijn met hun werk. Soms is het dus gewoon niet mogelijk om medewerkers tevreden te krijgen over hun werk, omdat het soort geluk dat een medewerker zoekt niet op het werk gevonden wordt. Werkgevers moeten werken aan amplitie door welbevinden te optimaliseren, met gelukkigere medewerkers en meer organisatiesucces als resultaat.

Werkgeluk is een essentieel onderdeel van de algehele ervaring van medewerkers binnen een organisatie (employee experience). Door aan de slag te gaan met de benoemde tips kunnen werkgevers een positieve werkomgeving creëren waarin werknemers gedijen en floreren.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.