Artikel
10 apr '12
10 april '12
2 min

Wet arbeid en zorg en Arbeidstijdenwet aangepast aan Richtlijn 2010/18/EU

Op 20 maart 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet als hamerstuk afgedaan. Op korte termijn zal e.e.a. worden gepubliceerd in het Staatsblad.

Deze wijziging was nodig om te kunnen voldoen aan de op Europees niveau gestelde doelstelling om de combinatie van werk, privé- en gezinsleven voor werkende ouders en de gelijkheid van mannen en vrouwen wat betreft arbeidsmarktkansen en de behandeling op het werk te verbeteren (richtlijn 2010/18/EU). Deze wijziging betreft slechts een onderdeel van een pakket aan maatregelen betreffende de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Artikel bescherming tegen benadeling toegevoegd  
Door deze wijziging wordt er een nieuw artikel, te weten artikel 6:1a bescherming tegen benadeling, toegevoegd aan de Wet arbeid en zorg. Dit artikel maakt het mogelijk dat een medewerker om een tijdelijke aanpassing van zijn arbeidstijden kan vragen na afloop van het ouderschapsverlof. Het gaat hierbij niet om een tijdelijke aanpassing van het aantal uren, maar over de spreiding van de uren. Doel van deze tijdelijke aanpassing is het bieden van een overgangsperiode tussen de periode waarin ouderschapsverlof werd opgenomen en het reguliere arbeidspatroon.

Aanvulling opzegverbod in verband met ouderschapsverlof
Verder wordt het opzegverbod in verband met ouderschapsverlof (artikel 7:670, lid 7, BW) aangevuld met een wettelijke regeling om de medewerker te beschermen tegen benadeling wegens het geldend maken van het verlofrecht. Zo mag de medewerker niet worden geweigerd om met vakantie te gaan of een opleiding te volgen, waarbij als reden de beperkte beschikbaarheid als gevolg van het opnemen van ouderschapsverlof wordt aangegeven.

Ook wordt er een nieuw artikel, te weten artikel 4:1b tijdelijke aanpassing arbeidspatroon na ouderschapsverlof, toegevoegd aan de Arbeidstijdenwet. Deze wijziging staat los van het wetsvoorstel Modernisering arbeidstijden. Dit wetsvoorstel ligt nog bij de Tweede Kamer.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.