Artikel
1 dec '14
1 december '14
2 min

Werkgevers arbeidsbeperkten krijgen gelijke ondersteuning

De overheid wil het basispakket van voorzieningen voor werkgevers die werk bieden aan arbeidsbeperkte mensen zo eenvoudig en eenduidig mogelijk maken. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit afgesproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de sociale partners. Deze aanpak moet de invoering van de Participatiewet gemakkelijker maken.

De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel om de gelijke voorzieningen voor werkgevers per 1 januari 2016 wettelijk te regelen. Gemeenten en het UWV kunnen de aanpak alvast toepassen in 2015. De harmonisatie in de ondersteuning moet het voor werkgevers gemakkelijker maken om werk voor mensen met een arbeidsbeperking aan te bieden.

Harmonisatie ondersteuning werkgevers

De instrumenten die het UWV en gemeenten nu inzetten voor de ondersteuning van werkgevers kunnen van elkaar verschillen. De harmonisatie moet deze verschillen opheffen en richt zich ten eerste op de no-riskpolis. Hiermee krijgen bedrijven die werk geven aan arbeidsbeperkte mensen compensatie voor loonkosten bij uitval door ziekte. Daarnaast geldt de harmonisatie voor de mobiliteitsbonus. Deze houdt onder andere in dat werkgevers minder premie betalen voor werknemers met een ziekte of handicap. De harmonisatie van beide instrumenten gaat voorlopig voor vijf jaar in en wordt na drie jaar geëvalueerd.

Doelgroep banenafspraak

Zowel de no-riskpolis als de mobiliteitsbonus gaan de komende jaren gelden voor de hele doelgroep van de banenafspraak uit het sociaal akkoord. Het kabinet maakte afspraken in het sociaal akkoord met de sociale partners om tot 2026 in totaal 125.000 extra banen te verzorgen voor mensen met beperkingen uit de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Het gaat om 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid.

Jobcoaches

Verder overleggen de gemeenten en het UWV over een zo eenduidig mogelijke inzet van jobcoaches, die werknemers met een beperking begeleiden. Ook hier vinden VNG en sociale partners dat het geen verschil mag maken of werknemers bij het UWV of een gemeente vandaan komen.

Participatiewet

De Participatiewet regelt de re-integratie door gemeenten van mensen die nog kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben. De nieuwe wet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vanaf 1 januari 2015.

Bron: Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.