Artikel
9 jan '14
9 januari '14
2 min

Voorlopig nog geen drastische schaarste arbeidsmarkt

Het Economisch Bureau van ABN AMRO heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking op de middellange (2024) en lange termijn (2060). De verwachte sterke daling van de beroepsbevolking blijft vooralsnog uit en er zal voorlopig dus nog geen sprake zijn van schaarste op de arbeidsmarkt, zo stellen de economen in hun rapport. Pas na 2024 zal de Nederlandse beroepsbevolking krimpen.

Geen ‘War for talent’

Het onderzoek van ABN AMRO krijgt invulling op basis van verschillende scenario’s. De conclusie is – ook in het meest negatieve scenario – dat het aantal mensen dat mag, kan en wil werken zeker de komende tien jaar nog blijft groeien. “Berichten over een ‘War for talent’ door een structureel tekort aan arbeidskrachten zijn dan ook op zijn minst voorbarig”, aldus ABN AMRO. Dit komt door een combinatie van de beperkte economische groei, voortgaande automatisering, stijgende arbeidsparticipatie onder ouderen en een langer doorwerkende beroepsbevolking. Uiteraard zal in bepaalde marktsegmenten, net als nu het geval is, wel sprake zijn van schaarste.

Juist toename beroepsbevolking

De omvang van de beroepsbevolking zal tot 2024 juist toenemen, ABN AMRO verwacht dat de potentiële beroepsbevolking (15 – 65 jaar) tussen nu en 2023 met bijna 2,5% groeit. Overigens is daarbij wel een duidelijke driedeling te zien in de mate waarin verschillende bevolkingsgroepen deelnemen aan het arbeidsproces:

Jonger dan 25 jaar

Bij de jongste groep is er sprake van een daling van de arbeidsparticipatie. Dat dalende percentage kan komen doordat zij langer studeren, of omdat zij zich terugtrekken van de arbeidsmarkt omdat ze toch geen baan kunnen vinden.

25-45 jaar

Bij Nederlanders tussen 25 en 45 jaar zien de economen een lichte stijging in de arbeidsparticipatie van 0,7%. Deze stijging komt vrijwel volledig voort uit het feit dat meer vrouwen toetreden tot de arbeidsmarkt.

Ouder dan 45 jaar

Doordat ouderen langer doorwerken, is er bij oudere leeftijdsgroepen juist sprake van een zeer forse stijging van de arbeidsparticipatie. Deze ontwikkeling doet zich niet alleen voor in Nederland, maar in heel de Europese Unie.

Bron: Rapport ‘De kwantitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking’ van Economisch Bureau ABN AMRO, Elsevier

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.