Artikel
25 feb '15
25 februari '15
2 min

Rapport SCP legt veel ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bloot

Het combineren van meerdere banen en werk met mantelzorg komt steeds meer voor. Verder krijgen medewerkers steeds later in hun loopbaan een vast contract en komen werkeloze 45-plussers moeilijk weer aan het werk. Al deze conclusies komen naar voren in het rapport Aanbod van Arbeid 2014 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In Aanbod van Arbeid, dat een keer in de twee jaar verschijnt, beschrijft het SCP de situatie op de arbeidsmarkt en de veranderingen van de afgelopen jaren. De meest recente data die voor dit rapport zijn gebruikt, dateren uit het najaar van 2012.

Baanstapelaars

Het percentage medewerkers met meer dan één baan nam in de periode 1986-2012 toe van 3 naar 8 procent. Bij zelfstandigen groeide het percentage dat een baan in loondienst met werk als zelfstandige combineert zelfs van 4 naar 13 procent. Een derde van de ‘baanstapelaars’ werkt meer dan 40 uur per week. Het zijn vooral lager opgeleiden (vmbo-ers) en universitair geschoolden.

Vast contract

Een andere conclusie van het SCP is dat medewerkers steeds later in hun carrière een vast contract krijgen. In 2002 kreeg 80 procent van de medewerkers na zes tot tien jaar werkervaring een contract voor onbepaalde tijd. Dit was in 2012 pas na tien tot vijftien jaar.

Herintreders boven de 45

Verder is het voor 45-plussers die hun baan verliezen moeilijk om weer werk te vinden. Als ze al werk vinden, is dat vaak niet blijvend. Zo komt 20 procent van de herintreders boven de 45 jaar aan een vast dienstverband, tegen 35 procent van de herintreders onder de 45 jaar. Daarnaast is een relatief groot deel van de herintredende 45-plussers na twee jaar al weer werkloos. Voor deze leeftijdsgroep is tijdelijk werk vaak geen opstap naar een betere positie.

Tevredenheid zelfstandigen

Zelfstandigen scoren hoger op tevredenheid dan tijdelijke medewerkers zonder uitzicht op een vast dienstverband. Dit komt door de kenmerken van het werk als zzp’er, zoals de vrijheid qua aard van het werk en de werktijden.

Mantelzorg en scholing

Meer mensen combineren werk met mantelzorg. Het percentage werkenden dat zorg aan anderen verleende, nam in de periode 2004-2012 toe van 13 procent naar 17 procent. Verder volgde vier op de tien werkenden in 2012 een opleiding of cursus. Dit aandeel bleef constant in de periode 2004-2012. Groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie krijgen de minste scholing. Het gaat daarbij om ouderen, laagopgeleiden, flexwerkers en medewerkers met een slechtere gezondheid.

Bronnen: SCP, Volkskrant.nl, NU.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.