Artikel
28 okt '10
28 oktober '10
2 min

Meer arbeidsmobiliteit door afschaffing ambtenarenstatus

De populairste maatregel om het financieringstekort bij de overheid terug te dringen,  is het bezuinigen op ambtenaren. Flankerend hieraan beoogt het kabinet Rutte de verschillen in rechtspositie tussen ambtenaren en werknemers in het bedrijfsleven te laten vervallen. Daardoor neemt de flexibiliteit op de arbeidsmarkt toe. Overstappen tussen markt en overheid wordt hierdoor gemakkelijker aldus de VNG.

VNG: Ruimte voor eigentijds personeelsbeleid

Verder is de VNG ervan overtuigd dat dit kabinetsvoornemen gemeenten meer ruimte biedt voor het voeren van een meer concurrerend en eigentijds personeelsbeleid. Daarnaast zullen bepalingen in de cao op basis van het geldende cao-recht direct doorwerken in de individuele arbeidsovereenkomst van de ambtenaar, die in de plaats komt van het eenzijdige aanstellingsbesluit.

ABVAKABO/FNV ziet het voordeel niet van gelijktrekking

‘Afschaffen van de ambtenarenstatus is niet de beste oplossing voor de problemen. Er komt dan niet meer concurrerend personeelsbeleid. Beter is het om te beginnen met de schotten binnen de overheid zelf te slechten. Van de ene naar de andere gemeente gaat al moeilijk.’ Daarnaast is er geen verschil  in onderhandelingen over een ambtenaren-cao of een andere cao. Je kunt ook niet een cao eenzijdig schrappen.

Feit is dat de speciale positie voor ambtenaren  kostbaar is. Ambtenaren genieten een betere ontslagbescherming dan in de marktsector  en gemeenten betalen zelf voor de WW en ZW van hun ambtenaren. Daar tegenover staat dat de speciale positie hen tegen willekeur van hun politieke bazen kan beschermen.

Bronnen; VNG, Binnenlands Bestuur.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.