Artikel
14 jan '21
14 januari '21
6 min

Lang onbenut talent moet in 2021 een kans krijgen

Te lang zochten recruiters naar schapen met vijf poten en hebben ze te veel onbenut talent links laten liggen. Accenture en Harvard Business Review (HBR) menen na onderzoek in drie landen dat het tijd is om dat in 2021 te veranderen.

Er bestond al lang een kloof op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant was er een groot aantal vacatures en anderzijds veel ‘onbenut talent’ dat aan de kant zat op de arbeidsmarkt. Het ging om werklozen, niet-werkzoekenden of mensen van wie hun competenties onvoldoende duidelijk tot uiting kwamen. Beide kanten bleken elkaar steeds moeilijk te kunnen vinden.

Diepe kloof arbeidsmarkt

HBR schrijft dat deze kloof tijdens de pandemie alleen maar dieper lijkt te zijn geworden. Dit is vanuit onderzoek dat Harvard Business School (HBS) samen met adviesbureau Accenture uitvoerde. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt wat de ‘essentiële’ beroepen zijn: winkelmedewerkers, verpleegkundigen en pakketbezorgers. Vaak zijn het mensen met een lagere of middelbare opleiding. Deze tijd heeft ook laten zien wie er acuut kwetsbaar is als grote delen van de economie dichtgaan: dezelfde groep mensen, die minder kans hebben om snel een nieuwe, stabiele werkkring te vinden.”

Aansluiten van vaardigheden

HBS onderzoekt deze groep al langer om na te gaan hoe je de arbeidsmarkt zo kunt vormgeven dat gevraagde en geboden vaardigheden beter op elkaar aansluiten. Het instituut heeft het over een groep van ‘hidden workers’ (‘verborgen werkenden’). Het gaat om talent met het potentieel om direct aan de slag te kunnen. Op de een of andere manier maakt deze groep toch de overgang niet naar een baan.

Perfecte kandidaat

Volgens de onderzoekers hebben deze mensen moeite om zelfs maar een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek te krijgen, laat staan een vaste baan te vinden. De reden is dat ze niet passen in het profiel van ‘de perfecte kandidaat’. “Door de vele afwijzingen raken velen van hen gefrustreerd en stappen zelfs helemaal uit de zoektocht naar werk. En zelfs als ze ergens werk vinden, is dat vaak niet het aantal uur dat ze zouden willen werken.”

Op vaardigheden gericht recruitment

De onderzoekers stellen dat het gaat om mensen die een ‘cruciale, maar onderbenutte bron’ zijn voor bedrijven. Om dit verborgen talent omhoog te halen, is echter wel een verandering in houding nodig. “In plaats van uitselecteren wie niet past, zouden bedrijven beter kunnen focussen op wie de vaardigheden heeft die zij zo hard nodig hebben. Als bedrijven hun one-size-fits-all-recruitmentaanpak inruilen voor een meer gerichte, op vaardigheden gerichte aanpak, kunnen ze een nu nog te vaak vergeten arbeidspotentieel bereiken.”

Verborgen werknemers

De conclusies komen voort uit onderzoek in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De onderzoekers keken naar groepen die nu vaak moeilijk werk vinden. Het ging onder andere om veteranen, mantelzorgers, voormalig gedetineerden, ouderen, immigranten en vluchtelingen. “Zelfs in een jaar met historisch lage werkloosheidcijfers, zoals in 2019, schatten we in dat alleen al in Amerika zo’n 28 miljoen verborgen werknemers waren (terwijl er ook ruim 7 miljoen vacatures online waren). En we zagen soortgelijke fenomenen in het VK en in Duitsland.”

Coronapandemie

Dat is volgens de onderzoekers tijdens de coronapandemie niet beter geworden. “In mei en juni 2020 ondervroegen we bijna 3.000 mensen in de drie landen. Dat onderzoek bevestigt onder meer dat dit een al veel langer vergeten groep is, die onvoldoende ondersteund wordt door zowel werkgevers als sociale zekerheid. Zo zegt maar liefst 44 procent dat een baan vinden voor hen voor corona al net zo moeilijk was als nu.” En 52 procent zegt zelfs dat het door corona nog moeilijker is geworden.

Corona schrikt niet af

Redenen die het voor deze mensen zo moeilijk maken om werk te vinden zijn divers. Velen noemen bijvoorbeeld mantelzorgverplichtingen, een gebrek aan de juiste opleiding of vaardigheden of een gebrek aan ‘fit‘, door taal-, sociale of culturele problemen. Wat opvalt, is dat ook corona hun niet afschrikt bij het zoeken naar werk. Bijna twee derde (64 procent) stelt zelfs dat ze een kleiner of groter risico op het coronavirus over hebben voor een baan. Dit hangt ook samen met het besef dat de corona-uitbraak het voor hen lastiger heeft gemaakt. Tegen een derde denkt dat de meeste van de banen waarvoor ze gekwalificeerd zijn, nu zijn verdwenen. Een wat groter percentage zegt het ‘niet te weten’.

Buitengesloten

De onderzoekers stellen vast dat veel van deze mensen menen dat niemand om hen geeft. “Ze voelen zich gemarginaliseerd, ontmoedigd, en buitengesloten. Gevraagd naar of ze zich vertegenwoordigd voelen door de huidige beleidsmakers, antwoordt driekwart ronduit ‘nee’, of ze zeiden dat ze niet zeker waren. Dit komt bij het feit dat 53 procent zegt te geloven dat de laagste inkomens de grootste klap tijdens de pandemie hebben moeten opvangen.”

Wake-up call

Deze conclusies moeten volgens de onderzoekers niet alleen een wake-up call zijn voor beleidsmakers, maar zeker ook voor werkgevers. “Het laat zien dat de economie niet goed werkt als het draait om participatie, het dichten van de kloof op de arbeidsmarkt en het stimuleren van productiviteit.” Ze stellen dat bedrijven daarom hun recruitmentaanpak voor 2021 en 2022 zouden moeten herzien. Werkgevers zouden nieuwe manieren moeten zoeken om de vaardigheden van verborgen werkenden te gaan benutten.

Open hiring

Een voorbeeld daarvan is het principe van ‘open hiring’. Mensen die willen werken gaan daarbij gewoon aan de slag, zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Een ander voorbeeld is volgens de onderzoekers de manier waarop een bedrijf als Hot Chicken Takeover in Ohio ex-gedetineerden weer een kans geeft. Ook noemen ze CVS Health, dat met succes mensen met een beperking laat werken. “Beide genoemde bedrijven deden dit niet vanwege goede PR of om lippendienst te bewijzen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze maakten het vinden van verborgen werkenden juist tot cruciaal element van hun recruitmentstrategie.”

Talent in beeld

De onderzoekers benadrukken dat 2021 de kans biedt voor het opbouwen van een ‘betere economie’. “Bedrijven zullen op zoek gaan naar mensen met moeilijk te vinden vaardigheden. En veel ‘verborgen werkenden’ die willen, kunnen, én beschikbaar zijn, bevinden zich al in hun achtertuin. De bedrijven moeten alleen bereid zijn hun perspectief te verbreden. Zo kunnen ze het talent zien dat zich – in het volle zicht – aanbiedt om snel voor hen aan de slag te gaan.”

Bron: Werf&

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.