Artikel
21 mrt '11
21 maart '11
7 min

Goed bekend met HR Talent 2010

Koosje Nijendijk is winnares van de HR Talent Award 2010. Na het afronden van haar bachelor en master in Tilburg, is zij momenteel bezig met haar tweede master in Engeland. Een ambitieus talent dus. Wij legden haar 15 stellingen voor.

Naam: Koosje Nijendijk
Leeftijd: 22
Beroep: Studente International and European Employment Relations aan de University of Warwick/Warwick Business School
Hobby’s: reizen, lezen, bakken

1.    Waar kennen we u van?
Op 25 november jl. heb ik de HR Talent Award mogen ontvangen naar aanleiding van mijn scriptie over onder andere het effect van onderwijsklimaat op het toekomstperspectief van leraren. Zelf kende ik Driessen al langer, vanwege de activiteiten die zij samen met mijn studievereniging INPUT organiseerden.

2.    P&O: personeel of organisatie?

Mijn hart ligt bij het personeel. Ik heb daarom ook bewust naar de lerarenkant gekeken in mijn onderzoek. Echter, zonder de organisatie kom je er niet. En zeker als je naar ‘organisatie’ kijkt in de zin van organiseren, dan denk ik dat dat enorm belangrijk is. Hoe kun je de beste plannen bedenken die ook goed uit te voeren zijn (en dat dan ook weer vanuit het oogpunt van de organisatie/het bedrijf), om mensen bevlogen te laten zijn in hun werk? Daar draait het om…

3.    Theorie of praktijk?
Op dit moment ben ik nog zeer veel bezig met theorie. Ik heb mijn bachelor en master in Tilburg afgerond en ben nu bezig met mijn tweede master in Engeland. De theorie inspireert mij zeker en ik vind het erg interessant om me daarin te verdiepen. Hierna wil ik echter wel graag echt aan de slag. Ik wil wel eens kijken hoe al deze theorieën nu houtsnijden op de werkvloer. Welke effect hebben ze en hoe kun je ze inzetten om tot nog betere prestaties te komen? Uiteindelijk denk ik dat ik zelf toch meer aanleg en interesse heb voor het abstracte. Om plannen en beleid te bedenken en ontwikkelen. Echter, ik ben ervan overtuigd dat je dit pas echt goed kan doen als je tenminste wat ervaring dichter bij de werkvloer hebt.

4.    Einzelgänger of teamspeler?
Ik houd ervan om samen te werken met mensen die goed voorbereid zijn en actief meedenken tijdens het overleg. Op deze manier ben ik er van overtuigd dat je samen tot meer kunt komen dan alleen. Ik ben echter helaas (te) vaak bij groepsbesprekingen geweest die totaal inefficiënt waren. Je gaat dan weg met dezelfde ideeën waarmee je in eerste instantie naar de bespreking bent gekomen. Dit vind ik echt zonde van mijn tijd. Dan werk ik in die tijd liever zelf aan mijn werk, om dat te optimaliseren.

5.    Vaste beloning of prestatiebeloning?

Dit zal moeten afhangen van het soort werk dat mensen doen. Sommige taken zijn zeer geschikt voor prestatiebeloning en er zullen hierdoor betere resultaten worden behaald. Andere taken en beroepen zijn niet geschikt voor prestatiebeloning en in dat geval kan het zelfs uiterst averechts werken. Ook zal prestatiebeloning beter bij de ene persoon passen dan bij de ander, die hier misschien uiterst gestrest van wordt. Het is dus de taak van de HRM’er om te kijken wat bij de organisatie en de functies hierin past.

6.    Resultaat telt of het gaat om de weg ernaar toe?
De weg naar het resultaat is belangrijk en moet niet worden vergeten. Zonder een weg ernaartoe kom je immers nooit bij het resultaat. Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat. Dat je trots kan zijn dat je dat bereikt hebt, of anderzijds dat je ervan kan leren wanneer het resultaat niet is behaald. Soms zal het doel, en dus het uiteindelijke resultaat, gedurende het proces moeten worden bijgesteld en daar moet je open voor staan. Het bijgestelde doel kan zelfs een beter resultaat opleveren dan de eerder geplande uitkomst. Maar het hebben van een doel en een uiteindelijk resultaat is belangrijk en motiverend.

7.    Top down of bottom up?
Ook dit zal liggen aan de persoon en de organisatie. In een organisatie waarin voornamelijk professionals werken is een bottom up benadering erg belangrijk. Op deze manier zijn mensen direct betrokken en zullen ze harder werken voor de plannen, die zij tenslotte zelf hebben bedacht. Sommige organisaties en mensen hebben juist meer belang bij een top down benadering. Hier is de structuur die zo’n benadering geeft van belang. Kortom, de vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, maar geeft wederom een goede taak voor de HRM’er om zijn organisatie goed te leren kennen en de juiste benadering te kiezen.

8.    Personeel: lust of last?
Ik heb hier zelf natuurlijk nog weinig ervaring mee, maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen soms wel eens aan personeel denken als een last. Echter, wanneer je dat gevoel hebt, denk ik dat het goed zou zijn om eerst eens bij jezelf te rade te gaan waarom ze voelen als een last, of waarom ze tot een last geworden zijn. Vervolgens kun je dan stappen ondernemen om ze weer een ‘lust’ te laten worden. Tenslotte willen we, als het goed is, allemaal uiteindelijk hetzelfde doel bereiken. Het personeel is daarbij een cruciale factor. Dat ze zich soms als een last kunnen gedragen, is misschien juist één van de sterke punten. Het vraagt om kritische zelfreflectie en zorgt voor een ‘devil’s advocate’ in de organisatie.

9.    Uitbesteden of zelf doen?
Ik denk dat je zelf moet doen, waar je goed in bent. Dat betekent echter niet dat je alles moet uitbesteden, waar je niet goed in bent. Ga na wat de kern van de organisatie is en wat essentiële zaken zijn die daar bijhoren. Het gevaar van uitbesteden kan namelijk zijn dat je een te gefragmenteerde organisatie krijgt, waarvan de losse delen geen geheel meer vormen. Dit kan desastreus zijn voor de organisatie en kan er toe leiden dat je verschillende taken weer moet gaan ‘insourcen’. Dat zou zonde van de energie en het geld zijn.

10.    Grootste succes?
Het winnen van de HR Talent Award is natuurlijk het eenvoudigst om te zeggen… Nee, ik denk dat ik het breder trek. Tot nu toe denk ik dat mijn grootste persoonlijke succes in mijn scriptie zit. Toen ik die teruglas ter voorbereiding van mijn verdediging voor de HR Talent Award, moest ik toch vaststellen dat ik mezelf heb verbaasd in wat ik binnen een half jaar voor elkaar heb weten te krijgen.

11.    Grootste misser?
Aangezien mijn werkervaring beperkt is, is ook het aantal missers hierin beperkt. Gelukkig heb ik nog geen desastreuze beslissingen genomen die een organisatie enorm veel schade kunnen aanrichten. Mijn missers bevinden zich nu dus voornamelijk op het studiegebied. Hierbij merk ik dat ik soms moet uitkijken dat ik niet te snel een oordeel of mening klaar heb, omdat dit een enorme tunnelvisie kan geven, ten nadele van het proces.

12.    Waar wordt u heel blij van?
Ik word heel blij van enthousiasme en bevlogenheid. Bij de uitreiking van de Huygens Beurs die ik eerder dit jaar heb ontvangen, heb ik zoveel interessante en bevlogen mensen ontmoet. Iedereen was uiterst competent in zijn eigen vakgebied en kon daar met zoveel enthousiasme over vertellen. Dat was echt een geweldige ervaring. Daarnaast word ik er heel enthousiast van als je samen met mensen interessante discussies kan houden. Dat gebeurt voornamelijk wanneer mensen op het zelfde niveau zitten, maar toch vanuit andere invalshoeken naar iets kijken. Je kunt dan tot super interessante inzichten en resultaten komen.

13.    Waar wordt u heel kribbig van?
Tegengesteld aan het bovenstaande word ik redelijk kribbig van mensen die niet mee werken aan de positieve spiraal. Als mensen onvoorbereid naar een afspraak komen, of hun zaken niet op tijd af hebben zonder dat te vermelden, of wanneer ze heel duidelijk zijn dat ze iets saai en oninteressant vinden, dan werkt dat voor mij heel demotiverend.

14.    Waar bent u over 5 jaar?
Over vijf jaar hoop ik de nodige ervaring te hebben op het HR’gebied. Ik hoop de basis van HR dan zeker onder de knie te hebben en ik hoop me dan bezig te kunnen houden met meer beleidsmatige vraagstukken en problemen. Oplossingen bedenken daarvoor, dat zit denk ik in mijn bloed.

15.    Spreuk van de dag?
Om in onderwijs termen te blijven: “Ontwikkel een passie om te leren en je zult nooit ophouden te groeien”.

(Binnenkort meer informatie over de HR Awards 2011 op www.hrawards.nl)