Artikel
13 feb '15
13 februari '15
3 min

Eén derde arbeidsgehandicapten heeft betaald werk

In 2013 had een derde van de arbeidsgehandicapten betaald werk van twaalf uur per week of meer. Dat was vaak in vaste loondienst en relatief vaak in deeltijd. De gewenste arbeidsduur van arbeidsgehandicapten komt meestal overeen met hun feitelijke aantal arbeidsuren. Veertien procent van alle 15- tot 65-jarigen in Nederland (bijna 1,6 miljoen mensen) had in 2013 een arbeidshandicap. Zij hebben een langdurige ziekte, aandoening of handicap die hen beperkt bij het uitvoeren of vinden van werk.

Lage arbeidsparticipatie arbeidsgehandicapten

De netto-arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten is relatief laag. In 2013 werkte één op de drie twaalf uur of meer per week. Mensen zonder arbeidshandicap werkten ruim tweemaal zo vaak (72 procent).

Opleidingsniveau

Verder zijn arbeidsgehandicapten relatief vaak werkloos. Hun werkloosheidspercentage is met 15,8 bijna twee keer zo hoog als dat van mensen zonder arbeidshandicap (7,6 procent). Dit valt nog mee bij hoogopgeleiden. Het verschil qua werkloosheid met niet-arbeidsgehandicapten is voor die groep duidelijk kleiner dan voor laag- en middelbaaropgeleide arbeidsgehandicapten. Qua arbeidsparticipatie geldt dit niet. De arbeidsparticipatie neemt toe als het opleidingsniveau stijgt, maar is ook op het hoogste opleidingsniveau duidelijk minder dan de participatie van niet-arbeidsgehandicapten.

Flexibel werk

Twaalf procent van de arbeidsgehandicapten met betaald werk had een flexibel contract in 2013 ten opzichte van zeventien procent van de niet-arbeidsgehandicapten. Daarbij is de hogere gemiddelde leeftijd van mensen met een arbeidshandicap van invloed. In 2013 was de helft van alle arbeidsgehandicapten 50 jaar of ouder. Dit is 28 procent bij de niet-arbeidsgehandicapten.

Vaste loondienst

Ruim 70 procent van arbeidsgehandicapten met een betaalde baan van twaalf uur of meer per week werkt in vaste loondienst. Dat is iets meer dan bij de niet-arbeidsgehandicapten. Daarnaast werken arbeidsgehandicapten iets vaker als zelfstandige.

Industrie en gezondheids- en welzijnszorg

In de gezondheids- en welzijnszorg, de industrie en de handel werken de meeste arbeidsgehandicapten. Dit komt mede door de grootte van deze bedrijfstakken. Vooral in de industrie en de gezondheids- en welzijnszorg werken relatief gezien veel arbeidsgehandicapten.

Deeltijdwerk

Van de niet-arbeidsgehandicapten werkte 59 procent voltijds in 2013. Dit was minder bij de arbeidsgehandicapten (43 procent). Bijna 60 procent van de werkenden met een arbeidshandicap werkte dus in deeltijd. Van deze groep was het grootste deel 20 tot 35 uur per week aan het werk.

Gewenste arbeidsduur

De gewenste arbeidsduur van arbeidsgehandicapte werknemers komt meestal overeen met hun feitelijke aantal arbeidsuren. Acht op de tien wil geen verandering in de arbeidsduur. Tien procent wil meer uren werken en ook tien procent wil juist minder werken of zelfs met werken stoppen. Het laatste percentage is wat hoger dan bij werknemers zonder arbeidshandicap.

Bron: CBS

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.