Artikel
4 feb '15
4 februari '15
2 min

Betere aansluiting mbo-opleidingen en arbeidsmarkt

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel macrodoelmatigheid mbo. De nieuwe wet verplicht mbo-scholen vanaf augustus om aankomende studenten goed te informeren. Daarnaast moet de wet zorgen voor een betere spreiding van mbo-opleidingen en voor beroepsonderwijs dat meer aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven.

De reden voor de plicht om studenten vooraf te informeren is dat ze een beter beeld moeten hebben van de kwaliteit van de opleiding, het arbeidsmarktperspectief en de inhoud en inrichting van het onderwijs. De kans wordt daarmee kleiner dat jongeren kiezen voor een opleiding die niet arbeidsmarktrelevant is.

Betere spreiding en aansluiting

De verantwoordelijkheid voor een betere spreiding van mbo-opleidingen en meer aansluiting bij de arbeidsmarkt komt primair bij scholen en het (regionale) bedrijfsleven te liggen. De minister krijgt de bevoegdheid om, in het uiterste geval, in te grijpen als partijen hun verantwoordelijkheid niet nemen.

Regionale arbeidsmarkt

Gemiddeld genomen past het mbo-onderwijs goed bij de arbeidsmarkt. Toch zijn er nog teveel mbo-jongeren die een opleiding volgen waarnaar weinig vraag is vanuit de arbeidsmarkt. Hierdoor lopen zij het risico op werkloosheid. Een nog betere afstemming van het beroepsonderwijs op de regionale arbeidsmarkt moet leiden tot meer arbeidsmarktkansen voor jongeren.

Kostbare opleidingen

Door een evenwichtigere spreiding van het opleidingenaanbod is het beter mogelijk om vooral kostbare opleidingen in stand te houden. Hierdoor hoeven opleidingen niet te verdwijnen, zodat het voor studenten mogelijk blijft de opleiding van hun voorkeur te volgen. Een onafhankelijke adviescommissie onderwijs-arbeidsmarkt gaat erop letten of mbo-opleidingen goed passen bij de regionale arbeidsmarkt.

Bron: Rijksoverheid.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.