Artikel
21 feb '11
21 februari '11
2 min

Arbeidsmarktperspectief voor het onderwijs

Menig onderwijsinstelling is al bezig met het thema 'vergrijzing'. Maar wat betekent vergrijzing nou concreet voor het toekomstperspectief voor onderwijsinstellingen? In haar publicatie ‘Toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel’ blikt het Ministerie van OCW vooruit op de jaren 2010 tot 2020.

Relevante ontwikkelingen
Er is een aantal ontwikkelingen gaande dat van invloed is op de arbeidsmarkt. Vergrijzing is de meest bekende en iedere onderwijsinstelling zal hier aandacht aan moeten besteden. Het zal leiden tot een hoge uitstroom van ervaren leerkrachten. De  uitstroom op managementposities leidt daarbij tot doorgroeimogelijkheden. Leerkrachten die doorgroeien, zullen minder tijd vrij hebben voor het geven van lessen.

Naast vergrijzing, is de onderwijsbranche meer dan andere branches afhankelijk van de ruimte op de arbeidsmarkt. Uit recente berichten van het CBS blijkt dat de arbeidsmarkt aantrekt en de vraag naar personeel stijgt. Als de arbeidsmarkt ‘verkrapt’, zijn leerkrachten snel geneigd naar een andere branche  over te stappen.  Ook het deeltijd werken wordt steeds populairder, waardoor er meer leerkrachten nodig zijn voor hetzelfde werk. Kortom, het aanbod van leerkrachten zal dalen.

Hoe ziet de toekomst eruit?
Dat het aanbod van leerkrachten daalt, hoeft niet direct tot tekorten te leiden. In het primair onderwijs worden er tot 2018 geen tekorten in onderwijspersoneel verwacht, omdat de instroom van leerlingen ook daalt. We zullen er naar verhouding meer vrouwen in deze sector gaan werken. Het leerlingenaanbod in het voortgezet onderwijs stijgt wel. In 2013 zal er een groot tekort aan leerkrachten zijn, met name voor het geven van specifieke vakken. Landelijk hebben we in 2013 een verwacht tekort van 3000 fte.

Leerkrachten voor het primair en voortgezet onderwijs hebben specifieke opleidingen nodig om aan het werk te kunnen. Voor de BVE-sector ligt dit anders. Praktijkervaring gecombineerd met hbo werk- en denkniveau is voldoende om in deze sector les te kunnen geven. Het ministerie verwacht dat er geen lerarentekort zal zijn, mits leerkrachten vanuit het bedrijfsleven instromen. In 2016 is de vraag naar BVE-leerkrachten het hoogst, namelijk 1800 fte.

Afhankelijk van de onderwijssector zullen scholen zich verschillend moeten voorbereiden op de toekomst. Met name het voortgezet onderwijs heeft de zware taak om het tekort op te vangen. Het is daarom belangrijk om nu al bezig te zijn met het werven van jong talent.

Bron: ministerie OCW, Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.