Artikel
1 mrt '13
1 maart '13
3 min

Werkloosheid 7,5% en het ergste moet nog komen

De werkloosheid in Nederland loopt zo hard op dat inmiddels 7,5% van de beroepsbevolking zonder werk zit. Met name jongeren en ouderen komen maar moeilijk aan de slag. Het kabinet heeft 100 miljoen euro extra uitgetrokken om de werkloosheid te bestrijden. Maar hoe kan Nederland hieruit komen?

Werkloosheid jongeren 15%

De landelijke werkloosheid onder jongeren is opgelopen tot 15%. Regionale verschillen zijn groot, soms zelfs tot boven de 30%! Ook de Europese Unie wil de hoge jeugdwerkloosheid aanpakken. De EU-lidstaten besloten tot de zogenoemde jeugdgarantieregeling, waarbij alle jongeren tot 25 jaar de garantie krijgen dat ze binnen 4 maanden worden geholpen nadat ze het onderwijs hebben verlaten of werkloos zijn geworden. Ze krijgen een baan aangeboden of voortgezet onderwijs, maar ook een plaats in het leerlingstelsel of een stage. Voor het plan is vooralsnog 6 miljard euro uitgetrokken.

Ook ouderen de dupe

De werkloosheid onder ouderen bedraagt inmiddels 6,4%. De NVP (de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling) waarschuwt bovendien dat met name 50-plussers de dupe zullen worden van de plannen om het ontslagrecht te versoepelen. De 50-plussers kunnen door de nieuwe regels makkelijker op straat worden gezet en zullen na ontslag nauwelijks aan nieuw werk komen. Dat komt vooral door vooroordelen over oudere werknemers, denkt de NVP. Ouderen zouden duurder, minder flexibel en vaker ziek zijn; iets wat volgens de NVP niet juist is.

100 miljoen euro extra: eerlijk delen?

Het kabinet heeft 100 miljoen euro extra uitgetrokken om de werkloosheid te bestrijden. Minister Lodewijk Asscher zei er niets voor te voelen het bedrag precies door tweeën te delen. Hij wil het geld zo efficiënt mogelijk besteden. Van de 100 miljoen euro gaat 90 miljoen naar projecten om werkloze ouderen weer aan een baan te helpen. 10 miljoen gaat naar werkloze jongeren, voor hen kan volgens hem met minder middelen resultaat worden bereikt dan voor ouderen.

Oplossing: uitwisseling tussen sectoren

Samen met sociale partners wil Asscher ‘jongeren en ouderen beter helpen om van de ene sector, zoals de bouw waar werkloosheid toeslaat, naar een sector te komen waar zich kansen voordoen’. Bijvoorbeeld naar de gezondheidszorg, waar nog altijd sprake is van een groei in werkgelegenheid. Dat kan zijn door het aanbieden van voldoende stageplaatsen, leerwerkplekken en van-werk-naar-werk trajecten. Innovatieve projecten dus met veel aandacht voor het investeren in scholing.

Het ergste moet nog komen…

Volgens Asscher blijft de werkloosheid vooralsnog een groot probleem, gezien de slechte economische omstandigheden. Het ergste moet volgens hem zelfs nog komen. Maar hoe ver kan het gaan? Werkloosheidscijfers zoals die van Spanje en Griekenland (meer dan 25%!) zullen in Nederland niet aan de orde zijn. Hopelijk blijft ook het Nederlandse record van 10,7% uit 1983 nog lang uit zicht.

Lees meer over de werkloosheid in het nieuwsbericht ‘Toch extra geld voor bestrijding jeugdwerkloosheid’

Bron: CBS, P&O Actueel, nu.nl

Monetta Driessen
HR-redacteur

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.