Thema

Flexibilisering

De flexibilisering van de arbeidsmarkt beweegt zich richting een nieuwe realiteit. Mede vanwege de komst van het coronavirus worden we ertoe gedwongen werk anders te organiseren. Specialismen zijn niet op ieder moment meer in huis, waardoor het gebruik maken van een flexibele schil uitkomst biedt.

Arbeidsmarkt in ontwikkeling

Vaste medewerkers, uitzendkrachten, zzp’ers, freelancers en consultants werken steeds vaker samen. In allerlei sectoren zie je al jarenlang een stijging in de inzet van flexibel personeel. Deze flexibilisering van de arbeidsmarkt is een ontwikkeling die flexibiliteit en zekerheid voor zowel organisaties als medewerkers moet opleveren. 

Continu worden werkgevers gedwongen om zich aan te passen aan de economische omstandigheden. Kijk eens naar de coronacrisis, waarbij het kabinet diverse regelingen biedt voor werkgevers om een tegemoetkoming te ontvangen in loonkosten. Daardoor kunnen medewerkers met zowel vaste als flexibele contracten worden doorbetaald.

Het organiseren van werk

Ondanks de regelingen ontkomen we niet aan een stijgende werkloosheid vanwege de coronacrisis de komende jaren. Naar verwachting komt het grootste deel van de klap op de arbeidsmarkt terecht bij kwetsbare groepen. Denk aan jongeren, zelfstandigen, laagopgeleiden, mensen met een beperking en migranten. Ook bij mensen die al vóór de crisis veel flexibel werk verrichtten of schulden hadden, kunnen de problemen zich gaan opstapelen volgens het kabinet.

Over de wijze waarop werk in Nederland georganiseerd dient te worden wordt al jarenlang gediscussieerd. De grote diversiteit in contractvormen stelt organisaties in staat wendbaar en weerbaar te zijn. Recente adviezen van de Commissie Borstlap en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid lijken hierin in 2021 richting te geven. 

Artikelen van Trends in HR over onder andere flexibilisering in je mailbox ontvangen?

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF