Artikel
26 apr '21
26 april '21
5 min

HR moet zichtbaarheid door corona vasthouden

De coronapandemie heeft gezorgd voor een enorme verschuiving in hoe we naar werk kijken en specifiek naar de HR-functie. Maar blijft de nieuwe invloed van HR bestaan? Dit vraagt Hannah Wright van HR-softwarebedrijf Sage People zich af op de site van het Britse HRZone.

“Wie zou een jaar na de uitbraak van COVID-19 de vloedgolf van veranderingen hebben voorspeld waarmee HR en leiders in 2020 te maken zouden krijgen?”, aldus Wright. Als onderdeel van Sages recente onderzoeksrapport ‘HR in the moment: changing perceptions and expectations of HR’, sprak Sage met 1500 HR-leiders, werknemers en c-suite executives (belangrijkste ‘chief’-leidinggevenden) in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en Canada. Het doel was om te ontdekken welke invloed corona heeft gehad op de rol, de vooruitzichten en opvattingen van mensen en HR-teams over de hele wereld. Centraal stonden vragen zoals wat het allemaal betekent voor leiders, hoe het HR-landschap zich heeft ontwikkeld en wat het domino-effect is voor de HR-agenda.

Zichtbaarder en strategischer

HR en personeelsmanagers voelen zich ondanks aanhoudende onzekerheid nu zichtbaarder en strategischer bij het leiden van verandering. Van de HR-leidinggevenden zegt 65 procent in het onderzoek van Sage zelfs dat hun teams een cruciale rol speelden bij de pandemie. Dat gebeurde door verandering te stimuleren, werken op afstand mogelijk te maken en het welzijn te ondersteunen. Bovendien meent 72 procent van de HR-leidinggevenden dat de crisis hen heeft geholpen hun waarde te tonen en het begrip voor de rol van HR heeft vergroot. Hierdoor voelt 59 procent zich meer invloedrijk als leider.

Gestegen werkdruk

Een crisis kan volgens Wright mensen echter aansporen om meer aan te pakken. “Zelfs voor de pandemie wisten we dat HR en leiders veel aan het jongleren waren. Het lijkt erop dat de werkdruk dramatisch is gestegen, inclusief de administratieve lasten. Hierbij zegt tot 60 procent van de respondenten dat ze een toename van het werk hebben ervaren bij verschillende taken, zowel administratief als strategisch.”

Nieuwe manieren van werken

Wright stelt dat het in moeilijke tijden lang kan duren voordat er een bevestiging is dat je inspanningen een verschil maken. Gelukkig wordt volgens haar het harde werken van HR- en personeelsteams en de grotere invloed in het licht van de coronapandemie onderkend door de c-suite. Daarbij erkent 87 procent van de c-suite executives dat HR versnelde verandering leidt en nieuwe manieren van werken stimuleert. Wright vindt het echter zorgwekkend dat meer dan de helft van de c-suite executives (52%) gelooft dat de verschuivingen slechts tijdelijk zijn.

Rol HR

Bovendien is er een duidelijk verschil tussen hoe HR-leiders hun invloed, rol en werkdruk zien, en hoe deze door de c-suite wordt ervaren. Ondanks dat HR-teams meer strategisch werk verwachten, beschouwt 57 procent van de c-suite executives de werkzaamheden van HR nog steeds grotendeels als administratief werk. Dat verschilt sterk van wat Sage hoorde van HR-leidinggevenden. Bovendien ontdekte Sage dat HR- en personeelsmanagers vinden dat hun werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen. Tegelijk meent meer dan driekwart van de c-suite (76%) nog steeds dat deze extra werklast beheersbaar is.

Aanpassingsvermogen

Het is niet alleen het uitzicht vanaf de top dat telt. Van de werknemers valt bij 59 procent op dat de HR-rol dit jaar is veranderd en dat de insteek van HR strategischer was geworden. Voor 25 procent is deze verandering substantieel. Nu HR- en personeelsteams zichtbaarder worden binnen een organisatie vanwege de coronacrisis, stelt 54 procent van de werknemers in het Sage-onderzoek dat ze de rol en waarde van HR nu beter begrijpen. Ruim een derde (34%) van de werknemers waardeert HR voor het aanpassingsvermogen, omdat HR meer is gaan inspelen op hun behoeften en vereisten.

Meer mensgericht

Misschien wel het allerbelangrijkste is volgens Wright dat werknemers hebben gemerkt dat de invloed van HR organisaties meer mensgericht heeft gemaakt. Van de werknemers zegt 57 procent dat corona een katalysator is geweest voor HR om meer mensgerelateerde beslissingen in het hele bedrijf te stimuleren.

Digitale transformatie

Wright benadrukt dat corona ook de lat hoger heeft gelegd en het tempo van verandering heeft versneld voor digitale transformatie. Meer dan de helft (59%) van de c-suite en HR-leiders zegt dat HR zich door de pandemie nog meer focust op digitale transformatie.

Te beperkte investeringen

Er is echter nog steeds een knelpunt bij de investeringen in middelen. Slechts 45 procent van de HR- en personeelsleiders die Sage heeft ondervraagd, vindt dat ze volledig zijn uitgerust met de tools die nodig zijn voor de toekomst. Ook wil bijna twee derde (67%) meer investeren in HR-technologie. Hierdoor ziet een derde het gebrek aan investeringen als een belemmering voor de doeltreffendheid van hun functioneren.

Nieuwe werkwereld

Tegelijk gelooft 58 procent van de c-suite dat HR al over de tools beschikt die het nodig heeft. Hiermee wordt het probleem volgens Wright duidelijker. Terwijl 63 procent van de c-suite executives het volste vertrouwen heeft dat HR de organisatie in de nieuwe werkwereld kan brengen, is dit 52 procent voor HR-leidinggevenden. Dat is een verschil van 11 procent.

Toekomst HR

Tijdens de coronacrisis hebben HR-leiders en hun teams gepresteerd. Ze zijn flexibeler, wendbaarder en invloedrijker geworden. Hierbij heeft HR meer respect en erkenning binnen organisaties verdiend. Wright stelt dat dit dus niet het moment is voor een stap terug, maar dat het tijd is om verder te gaan. HR speelt een cruciale rol om organisaties te helpen presteren in de toekomst. Digitalisering en automatisering met behulp van HR-technologie zijn volgens Wright essentieel om dit mogelijk te maken. Die helpen HR-teams om de toegenomen werkdruk te beheren, terwijl capaciteit wordt vrijgemaakt voor leiderschap en strategische invloed.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.