Artikel
6 feb '20
6 februari '20
4 min

Zelf vormgeven van werk bepaalt werkgeluk millennials

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat er meer aandacht moet komen voor werkgeluk. Volgens de adviesraad is het belangrijk dat werknemers en zzp’ers grip krijgen op geld, werk en privéleven. Nieuwskrant Metro keek samen met generatiedeskundige Aart Bontekoning en happyholic Itamar Sharon naar het werkgeluk van millennials.

Generatiedeskundige Aart Bontekoning deed de afgelopen vier jaar bij meer dan 100 organisaties onderzoek naar millennials op de werkvloer. Hij concludeert dat veel organisaties vergrijzen en gedateerde manieren van organiseren herhalen. “En dat neemt energie en geluk weg. Dat moet je bottum-up veranderen. Uit mijn onderzoek blijkt dat millennials zelf hun werk willen veranderen, dat geeft een geluksgevoel. Dat klinkt simpel, maar dat staat haaks op wat (grote) organisaties gewend zijn.”

Fundamentele cultuurverandering

Volgens de generatiedeskundige zorgen top-downveranderingen van organisaties niet voor geluk. “De jongste drie generaties hebben tijdens hun opvoeding geleerd om zelf hun leven vorm te geven. En daarmee zelf een weg naar geluk te vinden.” Bontekoning stelt dat het dan gaat over een fundamentele cultuurverandering die nog niet doordringt tot alle generaties. “Waar vorige generaties nog sterk gericht waren op hiërarchie en luisterden naar de baas, wil de huidige generatie het vooral zelf doen.”

Lees ook: van regeldruk naar werkgeluk

Persoonlijk contact en zingeving

Itamar Sharon is schrijver van het boek Happyholics over de nieuwe generatie werknemers en adviseert organisaties en medewerkers over meer bezieling en plezier op de werkvloer. Hij ziet vijf pijlers die werkgeluk bepalen. Het gaat om persoonlijk contact, waardering, vrijheid, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. “We hebben de afgelopen jaren een flinke slag geslagen in persoonlijke ontwikkeling en vrijheid. Zo zijn er veel traineeships en opleidingsbudgetten en zijn we vrijer om het werk op onze eigen manier te doen.” Wel is er volgens Sharon nog een verbeterslag nodig voor persoonlijk contact en zingeving. Daarbij is het belangrijk dat de werknemer het gevoel heeft dat hij iets bijdraagt en dat hij hiervoor de juiste persoon is. “Dat aspect is er niet. Momenteel hebben werknemers het gevoel dat ze een functieomschrijving zijn.” Sharon beklemtoont dat mensen een sterke behoefte hebben om iets bij te dragen. “Dat kun je het beste doen op je werk. Bij organisaties zie je dat er meer gestuurd wordt op prestaties en targets, zonder dat je weet waarom je dat doet. Dan mis je voldoening.”

Twintigersdilemma

Bontekoning denkt dat burn-outs ontstaan door de gedateerde manier van veranderen op het werk. In de meeste organisaties hoort het merendeel van de medewerkers volgens hem tot de oudere generaties. “Daarmee zijn de jongeren in de minderheid. Zij moeten meedraaien met ‘ouderwetse’ werkwijzen.” Daarnaast ziet Sharon het ‘twintigersdilemma’ als oorzaak. “Veel burn-outs komen voor bij millennials. Deze doelgroep staat voor veel keuzes en is erg bezig met gelukkig worden. Daarnaast zien ze leeftijdsgenoten op social media een ‘fantastisch’ leven leiden.”

Lees ook: ambities zitten millennials in de weg

Verdwijnen hiërarchie

Volgens Bontekoning bevinden we ons in een transitieperiode. “We zijn bezig om een compleet nieuwe weg te vinden en dat is een moeizaam proces. De vernieuwing komt bij de jongste generaties vandaan, maar die hebben wel steun nodig. Zelf denk ik dat de we komende vijf jaar de omslag maken en dat hiërarchie verdwijnt.”

Persoonlijk contact

Voor geluk op de werkvloer moet je volgens Sharon stil staan bij de eerder door hem genoemde vijf pijlers. “Daarbij is persoonlijk contact essentieel. Achter je bureau lunchen, biedt bijvoorbeeld minder werkplezier.” Het viel hem tijdens het schrijven van zijn boek op dat niet alleen de millennials het anders willen, maar dat ook andere generaties zingeving en waardering zoeken. Sharon ziet het als een verandering van tijdgeest over wat werk betekent in ons leven.

Bronnen: Insights, Metro

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.