Artikel
10 apr '17
10 april '17
2 min

Wijzigingen Arbowet. Wat betekent dit precies?

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het ‘wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts’. Oftewel: de Arbowet. Waarschijnlijk treedt op 1 juli 2017 het wetsvoorstel in werking.

Met de verbeterde randvoorwaarden wordt een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners verplicht. Voorheen werd de bedrijfsarts onvoldoende als onafhankelijk gezien en waren er werkgevers zonder overeenkomst. In de nieuwe Arbowet verandert dit door middel van het basiscontract. In het basiscontract staan afspraken over de uitvoering van de verplichte taken en de ondersteuning van de arbodienstverlening. In het contract moet de bedrijfsarts specifiek ingaan op de uitvoering van de gestelde eisen. Waar de bedrijfsarts in het verleden alleen bijstand verleende, is nu opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij de verzuimbegeleiding. Voor de implementatie van dit advies zijn werknemer en werkgever zelf verantwoordelijk. Om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers te versterken wordt het verplicht voor de arbodienstverlener om nauw samen te werken met de medezeggenschap.

Beter onderkennen en melden beroepsziekten

In het basiscontract is er ruimte voor de bedrijfsarts om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Als uit de evaluatie van 2020 geen verbetering blijkt, wordt een bestuurlijke boete ingevoerd voor niet-melden. De Eerste en Tweede Kamer moeten dit besluit dan nog behandelen.

Preventie en handhaving

Een aantal maatregelen in het wetsvoorstel zal tot meer aandacht voor preventie leiden. Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. Deze worden met instemming van de medezeggenschap benoemd en zij zijn dan ook medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker. De inspectie SWZ gaat handhaven op de aanwezigheid van het basiscontract met de daarbij horende elementen. Schriftelijke afspraken die reeds met arbodienstverleners zijn gemaakt over de manier waarop bijstandsverlening plaatsvindt blijven tot 1 juli 2018 gelden. Daarna moet aan de scherpere voorwaarden worden voldaan.

Bron: HRM Kennissysteem RAP

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.