Artikel
13 jun '12
13 juni '12
2 min

Wijziging in aangekondigde regelingen vitaliteitspakket

In verband met de bezuinigingen van het Begrotingsakkoord 2013 gaat een aantal aangekondigde regelingen uit het vitaliteitspakket niet door. Het gaat om de volgende regelingen:

  • De mobiliteitskorting voor werknemers van 55 jaar en ouder.
  • De werkbonus die in de plaats zou komen van de premiekorting voor het in dienst hebben van 62-plussers. Beide regelingen komen hierdoor te vervallen.
  • De hogere arbeidskorting voor werknemers van 60 jaar en ouder. Deze zou op 1 januari 2013 de doorwerkbonus vervangen. Ook hier geldt dat beide regelingen hierdoor vervallen.
  • De aanvullende werkbonus voor mensen met een laag inkomen, die vanaf 2017 zou worden ingevoerd, gaat ook niet door.

Beperkte doelgroep vitaliteitspakket
Het deel van het budget van het vitaliteitspakket dat overblijft, is bedoeld voor werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden.

Voor werkgevers betekent dit het volgende:

  • Verhoging van premiekorting voor het dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde ouder dan 50 jaar (van €6.500,– naar €7.000,– per jaar).
  • Verhoging van premiekorting voor het in dienst nemen van jonggehandicapte werknemers, die met loondispensatie gaan werken (wordt €3.500,– per jaar).
  • Premiekorting voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking, die tenminste het minimumloon verdienen (van €2.042,– naar €7.000,– per jaar).

Uitgangspunt is dat de middelen voor doorwerken vervallen en de middelen voor mobiliteit worden bevroren. Er is gekozen om het budget voor mobiliteit zoveel mogelijk te richten op groepen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit wetsvoorstel is de uitwerking van deze afspraken voor wat betreft de onderdelen mobiliteit en de werkbonus voor de werkgevers. Dit wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer en wordt schriftelijk behandeld.

Bron: HR Rendement

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.