Met werving en selectie van personeel gaat veel tijd, geld en moeite gepaard. Ongeacht of het uiteindelijk een duurzame match oplevert.

In deze whitepaper ‘Werving & selectie voor de publieke sector’ geeft Driessen handreikingen hoe je dit proces kunt verbeteren, objectief kunt selecteren en de uiteindelijke werving succesvol laat zijn.

Duurzame werving & selectie

Uiteindelijk is iedereen gebaat bij duurzame werving & selectie. Dan gaat het niet alleen om het invullen van een vacature, maar juist om het zorgen voor een duurzame plaatsing van een kandidaat. Dit is een plaatsing die leidt tot het realiseren van organisatiedoelstellingen en de doelen van de kandidaat, groei en ontwikkeling, een inspirerende werkomgeving en werkgeluk in de brede zin. Toch blijkt dit in de praktijk lastiger dan gedacht. Want hoe richt je het proces van duurzame werving en selectie in? Hoe achterhaal je de intrinsieke motivatie van kandidaten? En bereik je latent werkzoekenden?

Vraag de whitepaper kosteloos aan

Vraag via onderstaand formulier de 18-pagina tellende whitepaper ‘Werving & selectie voor de publieke sector’ aan en lees alles over:

  • De staat van werving en selectie in de publieke sector.
  • Waarom doen we aan werving en selectie?
  • De voorspellende waarde van werving en selectie.
  • Duurzame werving en selectie in de publieke sector.
  • Trends & ontwikkelingen in werving en selectie.
  • Werving en selectie: zelf doen of uitbesteden?